Repararea și modernizarea drumurilor naționale va fi extinsă cu 57 de km

Proiectele de reparare și modernizare a unor drumuri naționale vor fi extinse cu 57 de km. În acest sens, a fost aprobată o hotărâre de Guvern care prevede declararea utilității publice de interes național a lucrărilor de reabilitare şi extindere a drumurilor publice naționale: M1 Frontiera cu România – Leușeni – Chișinău – Dubăsari – frontiera cu Ucraina – 19 km, R1 Chișinău – Ungheni – frontiera cu România – 1 km, R6 Chișinău – Orhei – Bălți – 13 km, R14 R6 – Codrul Nou – Soroca – Unguri – frontiera cu Ucraina – 9 km, R26 Bender – Căușeni – Cimișlia – 15 km.

Astfel, drumul M1 va fi modernizat prin extindere de la două la patru benzi de circulație, iar pe traseul R1 se prevede o construcție nouă – drumul de acces spre pod peste râul Prut, în raionul Ungheni. De asemenea, la drumul R6 vor fi îmbunătățiți parametrii geometrici ai drumului prin majorarea razelor în curbe, iar traseul R26 presupune îmbunătățirea parametrilor geometrici.

Potrivit ministrului Sergiu Railean, proiectul de lege prevede și întreprinderea de către Guvern a măsurilor de rigoare în vederea exproprierii bunurilor imobile, situate pe amplasamentul lucrărilor de utilitate publică de interes național conform proiectului tehnic.

„La momentul actual toate drumurile menționate sunt asigurate cu documentația de proiect, conform căreia se preconizează exproprierea terenurilor necesare pentru executarea lucrărilor. Implementarea proiectului va necesita mijloace financiare pentru exproprierea terenurilor care conform prevederilor proiectului vor fi acoperite din sursele fondului rutier”, a menționat ministrul Sergiu Railean.

În baza hotărârii Guvernului nr. 374 din 1 august 2019 au fost create Comisiile pentru cercetarea prealabilă privind declararea utilității publice de interes național, care la ședințele sale de lucru cu majoritatea voturilor au propus declararea utilității publice de interes național a lucrărilor de reabilitare, modernizare și extindere a drumurilor publice naționale menționate.

Proiectul a fost consultat, avizat și expertizat de autoritățile publice de resort în conformitate cu prevederile legii nr. 100/2017 cu privire la actele normative.