Republica Moldova a participat la cea de-a III-a reuniune a Subcomitetului RM-UE pentru economie, aspecte sociale și sectoriale

Secretarul de Stat pe domeniul economic, Vitalie Iurcu, a participat la cea de-a III-a reuniune a Subcomitetului RM-UE pentru economie, aspecte sociale și sectoriale, Cluster II ”Industrie și politici antreprenoriale, minerit și materie primă, turism, dreptul companiilor și guvernanță corporativă, protecția consumatorilor și fiscalitate”, care s-a desfășurat la Bruxelles.

Împreună cu delegația din Republica Moldova, Secretarul de Stat a prezentat cele mai recente evoluții în domeniul politicilor industriale și antreprenoriale, al mineritului și materiilor prime, turismului, dreptul companiilor și guvernanță corporativă, protecția consumatorilor și particularitățile politicii fiscale a Republicii Moldova.

Vitalie Iurcu a menționat că Republica Moldova a înregistrat progrese prin preluarea practicilor europene, în ceea ce privește dezvoltarea noilor politici și instrumente pentru a facilita buna desfășurare a activității antreprenoriale și interacțiunea cu instituțiile publice, optimizarea actelor permisive și punerea în aplicare a soluțiilor de ghișeu unic, reformarea controlului de stat asupra activității de afaceri.

De asemenea, reprezentanții țării noastre au prezentat progresele cu privire la Matricea de politici a Foii de parcurs pentru ameliorarea competitivității Republicii Moldova, Strategia națională pentru atragerea investițiilor și promovarea exporturilor pentru perioada 2016-2020, în special la modificările operate la Codul cu privire la știință şi inovare, precum și actualele realizări în sectorul IMM-urilor, parcurilor industriale și zonelor economice libere.

În context, partea UE a susținut și apreciat eforturile și acțiunile întreprinse de Republica Moldova în ultimul an. Clusterul II face parte din cadrul Subcomitetului RM-UE pentru cooperare economică și alte tipuri de cooperare sectorială și servește drept o platformă de actualizare a evoluțiilor de către ambele părți în domeniile respective.

Imagini: