Republica Moldova a participat la masa rotundă cu genericul „Consecințele negative ale pandemiei COVID-19 asupra economiilor statelor membre CSI”

Secretarul de stat al Ministerului Economiei și Infrastructurii, Iuliana Drăgălin, a participat la masa rotundă „Consecințele negative ale pandemiei COVID-19 asupra economiilor statelor membre CSI”, care s-a desfășurat în cadrul Forumului Economic Internațional al statelor membre CSI – „CSI – 30 de ani”.

Subiectele de discuție în cadrul evenimentului au vizat vulnerabilitățile cauzate de COVID-19, măsurile întreprinse de statele membre CSI pentru a susține mediul de afaceri, digitalizarea proceselor de business, precum și soluțiile de relansare economică lansate de Guvernele statelor CSI.

Conform datelor Organizației Națiunilor Unite, în anul 2020 economia mondială a scăzut cu 4,3%, iar potrivit estimărilor Organizației Mondiale a Comerțului, reducerea volumului comerțului mondial pe fundalul pandemiei va atinge aproximativ cifra de 9%.

În discursul său, secretarul de stat, Iuliana Drăgălin, a menționat că în anul 2020, comerțul exterior al Republicii Moldova cu țările CSI a atins cifra de 1,69 miliarde de dolari, atestându-se o scăderea cu 7,3% comparativ cu anul 2019. Exporturile au înregistrat cifra de 377,0 milioane dolari, iar în comparație cu 2019 au scăzut cu 5,2%. Referitor la importuri, acestea au înregistrat cifra de 1,3 miliarde de dolari, iar în comparație cu anul 2019 au scăzut cu 7%.

„Criza provocată de pandemia COVID-19 a afectat semnificativ nivelul indicatorilor economici a Republicii Moldova. Astfel, în al doilea trimestru al anului 2020, s-a înregistrat deja o puternică recesiune economică care a fost atestată în ultimii 20 de ani, iar PIB-ul pentru 9 luni ale anului trecut a scăzut cu 8,2%. În acest sens, Guvernul de la Chișinău a lansat un set de măsuri rapide pentru susținerea mediului de afaceri și depășirea crizei, concentrându-și principalele eforturi pe implementarea proiectelor de infrastructură, atragerea de investiții în infrastructura de transport și dezvoltare logistică; industrializarea țării, crearea noilor locuri de muncă și digitalizarea economiei”, a afirmat Iuliana Drăgălin.

De asemenea, secretarul de stat a precizat că, Guvernul Republicii Moldova acordă o atenție deosebită dezvoltării economiei digitale și a sectorului IT, acesta fiind unul din principalii piloni ai transformării și modernizării întregii societăți, reprezentând un avantaj competitiv al economiei naționale.

Totodată, Iuliana Drăgălin s-a referit și la politica sectorială de stat în domeniul transporturilor și logisticii, menționând că Republica Moldova sprijină inițiativele regionale care vizează consolidarea și dezvoltarea cooperării în domeniul transporturilor. Aceasta bazându-se pe crearea unor reguli uniforme de joc pentru mediul de afaceri și operatorii de logistică, integrarea în coridoarele internaționale de transport.

Imagini: