Republica Moldova a urcat 19 poziții în clasamentul Doing Business 2015

30 octombrie 2014 – Republica Moldova a urcat 19 poziții în clasamentul realizat de Banca Mondială Doing Business 2015, ocupînd poziția a 63-a, în raport cu poziția 82 ocupată în anul trecut.

Urmând respectivul clasament, care reflectă poziția statelor cu cel mai favorabil mediu de afaceri, în Republica Moldova au fost înregistrate progrese semnificative la capitolele accesibilitatea creditelor (+76 poziții) şi achitarea impozitelor (+35 poziții); iniţierea unei afaceri (+16 poziții); înregistrarea proprietății (+1 poziție), şi executarea contractelor (+1 poziție).

Astfel, drept consecință a adoptării Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative nr.53 din 03.04.2014, intrată în vigoare la 25.04.2014 (elaborată şi promovată de către Ministerul Economiei) a fost eliminată necesitatea deţinerii capitalului social la etapa înregistrării unei societăți comerciale, precum şi alte 2 proceduri: deschiderea unui cont bancar temporar şi depunerea a cel puţin 40% din capitalul social al societății; convertirea contului bancar provizoriu al companiei în unul permanent. Acțiunile respective au contribuit în mod direct la înregistrarea progresului pe domeniul iniţierea unei afaceri.

Vis-a-vis de domeniile unde statul nostru a înregistrat unele regrese (obținerea permiselor în construcţii (-5); rezolvarea insolvenţei (-5); conectarea la electricitate (-1); comerţul transfrontalier (-1) şi protecţia investitorilor (-1) relatăm că, asupra fiecăruia dintre acestea au fost întreprinse acțiuni de rigoare, inclusiv elaborarea amendamentelor la cadrul legal în vigoare, care se află în procedură de adoptare.

Consecutiv, urmare implementării amendamentelor propuse, domeniile respective vor cunoaște o îmbunătățire semnificativă, ceea ce sperăm că va avea drept consecință îmbunătățirea poziției ocupate în clasamentul respectiv.

Adiţional, reliefăm că Ministerul Economiei continuă implementarea tuturor acțiunilor inserate în cele mai importante documente strategice cu impact direct asupra mediului de afaceri, precum  Strategia naţională de dezvoltare “Moldova 2020” aprobată prin Legea nr.166 din 11.07.2012, Strategia reformei cadrului de reglementare a activităţii de întreprinzător pentru anii 2013-2020 şi a Planului de acţiuni pentru implementarea acesteia în anii 2013-2015, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.1021 din 16.12.2013, dar şi Foia de parcurs pentru ameliorarea competitivității Republicii Moldova, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr.4 din 14.01.2014. 

Prin comparaţie enunțăm că, Romania ocupă poziţia 48 în clasamentul Doing Business 2015, Federaţia Rusă- 62, iar Ucraina – 96.