Republica Moldova are nevoie de politici de cluster dezvoltate

28.01.2015.  Republica Moldova are nevoie de politici de cluster dezvoltate, implementarea cărora va atrage inițiative legislative de jos, din mediul de afaceri”. La această concluzie s-a ajuns azi în cadrul unei mese rotunde cu participarea specialiștilor din cadrul Ministerului Economiei. Masa rotunda „Dezvoltarea politicii clusteriale a Republicii Moldova. Premisele şi factorii de influenţă” a fost organizată pentru a doua oară în cadrul proiectului ClusterPoliSEE, “Politici de Cluster inteligente pentru Europa de Sud Est”, finanțat de Uniunea Europeana.

Evenimentul a reunit reprezentanți ai instituțiilor publice, agențiilor de dezvoltare regională și universităților din Republica Moldova. Obiectivul evenimentului a fost sporirea capacității decidenților politici din Republica Moldova în  dezvoltarea și implementarea politicii de cluster în baza experienței țărilor din Europa de Sud Est.

În cadrul evenimentului, au fost discutate scenariile posibile pentru dezvoltarea politicii clusteriale din Republica Moldova în baza unei analize SWOT, precum și factorii cheie de influenţă asupra dezvoltării politicii clusteriale de stat.

„Ministerul Economiei, fiind instituția responsabilă pentru definirea și punerea în aplicare a politicilor de cluster în Moldova, a beneficiat  de  expertiza partenerilor din ţările Europei de Sud Est, privind procesul de elaborare a politicilor inovative de susţinere a întreprinderilor mari precum și a întreprinderilor mici și mijlocii în procesul creării şi dezvoltării clusterelor ”, a spus Olga Badanova, șeful Direcției politici investiționale și competitivitate.

Experiența europeană demonstrează că asocierea întreprinderilor producătoare, a furnizorilor și a instituțiilor de stat și private, ce  activează într-un anumit sector (crearea de rețele de tip cluster) care sporesc performanța tehnologică și productivitatea, contribuind la competitivitatea întreprinderilor, extinderea pieței și creșterea vizibilității.

Participanții la eveniment au evocat că dezvoltarea politicilor de cluster în Moldova va contribui la:

  • Accelerarea proceselor economice bazate pe inovaţii
  • Susținera dezvoltării clusteriale a ramurilor prioritare a economiei naționale, care au un potenţial de a genera valoare adăugată înaltă: industria electronică, industria de maşini şi echipamente, industria textilă (care pot fi antrenate în procesul de dezvoltare clusterială, prin sporirea competitivităţii acestora pe baza dezvoltării inovative);
  • Fluxul investițiilor străine şi transfer tehnologic, apariţia ramurilor/tipurilor de activităţi noi;
  • Implicarea întreprinderilor autohtone în rețeua clusterială europeană/internatională;
  • Accesul la Fonduri UE prin participarea RM în programele UE în domeniul dezvoltării clusteriale;
  • Accesul la pieţele noi de desfacere.

De menționat că în cadrul proiectului ClusterPoliSEE a fost creată o platformă IT de colaborare, care reprezintă un sistem de instruire on-line privind crearea și consolidarea politicilor de cluster în țările sud-est europene.

Republica Moldova prin Ministerul Economiei este parte a Iniţiativei de Cluster Europa de Sud Est. Scopul inițiativei  este  de a aprofunda parteneriatele cu organele UE deja existente de sprijinire a politicii de cluster.