Republica Moldova prezentă la reuniunea Comitetului pentru securitatea alimentară, organizat sub auspiciul Organizației pentru Alimentație și Agricultură a Națiunilor Unite

Secretarul general de stat al Ministerului Economiei și Infrastructurii, Iulia Costin, a efectuat o vizită de lucru la Roma, Italia, în cadrul căreia a participat la evenimentul cu genericul Migrația în Asia Centrală/Caucaz: ”O oportunitate pentru dezvoltarea rurală și nutriție”, în cadrul celei de-a 45-a reuniuni a Comitetului pentru securitatea alimentară, organizat sub auspiciul Organizației pentru Alimentație și Agricultură a Națiunilor Unite (FAO).

Reprezentanți ai autorităților publice, precum și ai mediului academic din Republica Moldova, Federația Rusă, Georgia, Tadjikistan, Kârghâstan, Armenia și reprezentanții FAO, au pus în discuție problemele întâmpinate de țările respective urmare a migrației internaționale.

În cadrul reuniuni, Iulia Costin, a prezentat experiența Republicii Moldova în mobilizarea atragerii remitențelor în economie obținute în rezultatul implementării Programului PARE1+1. Secretarul general de stat a prezentat și istoriile de succes înregistrate pe parcursul funcționării acestui Program, precum și impactul acestora asupra economiei naționale, care a trezit un interes sporit din partea participanților.

Discuțiile s-au axat pe politicile și cadrul de reglementare actuale în țările în cauza, au fost împărtășite experiențele referitor la schemele de granturi, orientate pentru atragerea investițiilor migranților și majorarea investițiilor în sectorul agricol  cu scopul asigurării securității alimentare.

În urma panelului de discuții, țările participante au concluzionat că pentru a spori interesul migranților să investească în domeniul agricol, industriei alimentare urmează ca țările să elaboreze instrumente stimulatoare precum: programe de asigurare a riscurilor în agricultură, promovarea cooperării între producători, elaborarea unei Foi de parcurs regionale în domeniul migrațional.

Organizația pentru Alimentație și Agricultură a Națiunilor Unite (FAO – Food and Agriculture Organization of the United Nations) este o agenție specializată a Organizației Națiunilor Unite, cu sediul la Roma, al cărei scop principal este eliminarea foametei pe scară mondială, îmbunătățirea alimentației, prin coordonarea activităților guvernelor în domeniul agriculturii, silviculturii și în industria piscicolă.

Imagini: