Republica Moldova prezintă în cadrul OMC raportul de țară în domeniul politicilor și practicilor comerciale

Raportul de țară în domeniul politicilor și practicilor comerciale ale Republicii Moldova este prezentat la Geneva. În perioada 20 – 22 iulie curent, se desfășoară reuniunea Organului pentru revizuirea politicilor comerciale din cadrul Consiliului General al Organizației Mondiale a Comerțului (OMC).

Delegația Republicii Moldova, este condusă de Secretarul de Stat al Ministerului Economiei, Vadim Gumene. Din delegație mai fac parte reprezentanți ai Ambasadei Republicii Moldova în Elveția, ai Consiliului Concurenței și ai Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI).

Revizuirea politicilor și practicilor comerciale se aplică periodic tuturor membrilor OMC. Republica Moldova parcurge acest exercițiu o dată la 7 ani, iar prima evaluare a avut loc în anul 2015.

”Procesul de revizuire a politicii comerciale este un pilon important al OMC, care contribuie la promovarea principiului transparenței în cadrul acestei structuri. Aceste analize complexe conduc spre o mai bună înțelegere a politicilor și practicilor comerciale ale membrilor, atât pentru statele supuse examinării, pentru a evalua realitățile actuale ale acestora, cât și pentru membrii parteneri ai țărilor raportoare”, a apreciat Secretarul de Stat al Ministerului Economiei, Vadim Gumene.  

În discursul său, oficialul a prezentat evoluțiile și provocările cu care s-a confruntat dezvoltarea economică și comercială a țării in perioada 2015-2021, politica comercială și sistemul comercial multilateral precum și integrarea economică regională a țării.

De asemenea, Secretarul de Stat a dat asigurări că Republica Moldova va continua efortul de liberalizare a comerțului, integrare și dezvoltare economică globală, susținând sistemul comercial multilateral instituit în cadrul OMC.

Imagini: