Republica Moldova și Emiratele Arabe Unite au parafat două acorduri

5 aprilie, Chișinău – Republica Moldova și Emiratele Arabe Unite (EAU) au parafat acordurile între două state privind promovarea şi protejarea reciprocă a investițiilor, precum și cel pentru evitarea dublei impuneri şi prevederea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi pe proprietate. Documentele au fost parafate în urma negocierilor grupurilor de experți, care s-au desfășurat în perioada 2 – 5 aprilie curent, în capitala EAU, orașul Abu Dhabi.

Potrivit șefului Direcției generale cooperare economică internațională a Ministerului Economiei, Mihaela Gorban, la Abu Dhabi părțile au convenit asupra organizării unei runde noi de negocieri pe marginea Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Emiratelor Arabe Unite privind cooperarea economică și tehnică, semnarea căruia va impulsiona atât relațiile comercial-economice bilaterale, cât va crea și baza normativă pentru constituirea Comisiei interguvernamentale de cooperare economică între două state.  

Referindu-se la prevederile Acordului privind promovarea şi protejarea reciprocă a investițiilor, Mihaela Gorban a menționat că documentul va încuraja fluxul de investiții reciproce, prin crearea condițiilor favorabile pentru investitorii din ambele state, va reglementa condițiile de promovare şi protejare reciprocă a investițiilor, va duce la extinderea colaborării moldo-emirateze în diverse sectoare ale economiei.

Cel de-al doilea document parafat, privind evitarea dublei impuneri şi prevederea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi pe proprietate, va permite crearea condițiilor fiscale egale pentru toți agenții economici, care vor desfășura activitate de întreprinzător, şi va crea premise pentru o cooperare sporită între autoritățile fiscale în vederea combaterii evaziunii fiscale la nivel internațional.

Mihaela Gorban a mai menționat că după trecerea tuturor procedurilor naționale de avizare, părțile intenționează să semneze toate cele 3 acorduri de colaborare bilaterală până la finele trimestrului III al anului curent.

La moment, în Republica Moldova activează 9 companii cu capital emiratez, care au realizat investiții în economia națională de circa 40 milioane de lei. Comparativ cu anul 2015, anul trecut volumul comerțului bilateral dintre Republica Moldova și EAU a crescut cu 12,74%.

Imagini: