Republica Moldova și Uniunea Europeană au discutat implementarea Acordului de instituire a Zonei de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător, în cadrul celei de-a IX-a reuniuni anuale a Comitetului de Asociere RM-UE, în configurația Comerț

Progresele în implementarea Zonei de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător (ZLSAC/DCFTA), din cadrul Acordului de Asociere între Republica Moldova și Uniunea Europeană au fost discutate în cadrul celei de-a IX-a reuniuni anuale a Comitetului de Asociere RM-UE, în configurația Comerț.

Reuniunea a avut loc la Bruxelles, în format hibrid, pe 29 noiembrie 2022. Delegația Republicii Moldova a fost condusă de Vadim GUMENE, Secretar de Stat al Ministerului Economiei, iar cea europeană de Marco DÜERKOP, Șef adjunct al Unității responsabile de Europa și vecinătatea Estică din cadrul Comisiei Europene.

La reuniune au participat reprezentanții ministerelor și entităților de resort din Republica Moldova, responsabile de realizarea angajamentelor ce derivă din Acordul de Asociere, iar din cadrul Comisiei Europene au participat experți din mai multe servicii europene, precum și reprezentanți ai Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova.

În cadrul ședinței, au fost abordate aspecte, referitor la implementarea angajamentelor, ce țin de Acordul de Asociere, pe dimensiunea comerțului exterior, concurenței, proprietății intelectuale și indicațiilor geografice, infrastructurii calității și supravegherii pieței, sectorul energetic, vamal și domeniul serviciilor.

Mai mult, au fost evidențiate progresele privind evoluția comerțului bilateral cu bunuri și servicii, precum și impactul implementării DCFTA și beneficiile acestuia în Republica Moldova.

Delegația Republicii Moldova a prezentat progresele înregistrate în procesul de armonizare a legislației naționale cu acquis-ul UE, precum și stadiul actual de implementare pentru toate domeniile din Titlul V al Acordului de Asociere.

Părțile au reiterat necesitatea menținerii unei bune funcționări a Acordului DCFTA, prin impulsionarea relațiilor comerciale, continuitatea reformei regulatorii, cu diminuarea presiunii administrative asupra mediului de afaceri și acordarea de suport pentru consolidarea competitivității acestora și a potențialului de export.

Comisia Europeană a susținut și apreciat eforturile și acțiunile întreprinse de Republica Moldova într-un an deloc ușor și plin de provocări generate de situația în regiune, în același timp, fiind stabilite noi obiective și acțiuni care urmează a fi realizate în următorul an pentru fiecare sector în parte, în scopul implementării eficiente a Acordului DCFTA.

Reuniunile Comitetului de Asociere RM-UE în configurația Comerț sunt organizate anual și au rolul de a aborda cele mai importante progrese, precum şi provocări în implementarea componentei DCFTA din cadrul Acordului de Asociere între Republica Moldova și Uniunea Europeană.

Oportunitățile oferite de DCFTA au permis creșterea ponderii exporturilor spre UE până la aproximativ 70% din exportul total înregistrat.

La etapa actuală, UE este cel mai important partener economic al Republicii Moldova, fiind cea mai mare piață de desfacere. Valoarea schimburilor comerciale între Republica Moldova și UE în anul 2021 a constituit 5,07 mlrd. dolari SUA, reprezentând astfel circa 49,1% din totalul schimburilor comerciale realizate de către Republica Moldova în perioada de referință. Creșterea exporturilor spre UE a contribuit pe parcursul anului 2021 la generarea a 1,9 miliarde dolari SUA venituri pentru economia țării, de către 1860 companii exportatoare.

Imagini: