Octavian Calmîc: ”Dezvoltarea pieței combustibilului din biomasă solidă este una din prioritățile Ministerului Economiei”

28 aprilie, Chișinău — Perspectivele pieței de energie din biomasă după anul 2017, când se încheie Proiectul Energie și Biomasă în Moldova, au fost discutate în cadrul unui club de presă cu participarea viceprim-ministrului, Octavian Calmîc, ministru al Economiei, Ambasadorului Uniunii Europene în Republica Moldova, Pirkka Tapiola, și a Coordonatoarei Rezidente ONU, Reprezentantei Permanente PNUD în Republica Moldova, Dafina Gercheva.

În cadrul discuțiilor, vicepremierul Octavian Calmîc a menționat că ținând cont de faptul că biomasa reprezintă peste 90% din energia regenerabilă utilizată în prezent în Moldova şi este sursa de energie regenerabilă cu cel mai mare potențial pentru țară, dezvoltarea sectorului respectiv va fi una din prioritățile Ministerului Economiei în sectorul energetic.  „Fiind cea mai accesibilă sursă de energie regenerabilă în țară, biomasa este prima opțiune atunci când vorbim de promovarea regenerabilelor. Aceasta deja asigură mai mult de jumătate din energia primară produsă în Republica Moldova și preocuparea principală a Guvernului va fi asigurarea bunei funcționări a tuturor elementelor acestei piețe”, a declarat Octavian Calmîc.

Spre deosebire de alte tehnologii de producere a energiei regenerabile, biocombustibilul are potențial mare de generare a locurilor de muncă. Cele cca 100 de întreprinderi producătoare de biocombustibil au generat peste 300 de noi locuri de muncă în Republica Moldova, iar în țările Uniunii Europene, peste 280 de mii de persoane activează în sectorul combustibilului din biomasă solidă.

„Finanțat de Uniunea Europeană, Proiectul Energie şi Biomasă reprezintă o parte din pachetul comprehensiv de investiții al UE  în dezvoltarea sectorului energetic din Republica Moldova prin diversificarea surselor energetice şi fortificarea securității energetice. Uniunea Europeană oferă suport pentru ca toți cetățenii din Republica Moldova să beneficieze de energie sigură, sustenabilă şi la prețuri accesibile”, a spus Pirkka Tapiola, Ambasadorul Uniunii Europene în Republica Moldova. 

Dezvoltarea sectorului de consum de energie din biomasă, dar şi a pieței de biocombustibil solid în Moldova a adus cu sine transferul și implementarea unor tehnologii moderne, prietenoase mediului și a crescut calitatea vieții în comunitățile rurale, înscriindu-se astfel în prioritățile Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă, aprobate de toate țările membre ONU, susține Dafina Gercheva, coordonatoarea rezidentă PNUD în Moldova.

„Sectorul rural poate avea beneficii enorme în rezultatul dezvoltării corecte a industriei biocombustibililor. Aceasta va asigura crearea de noi locuri de muncă şi surse de venit în sate. Extinderea pieţei de producere a biocombustibililor în comunitățile rurale va atrage, la rândul său, noi prestatori de servicii. Astfel va fi creat efectul de multiplicare ce va ajuta la dezvoltarea rurală, va diminua sărăcia energetică şi, nu în ultimul rând, va spori securitatea energetică a ţării şi va reduce dependenţa de importurile de gaze şi petrol”, susţine Dafina Gercheva, Coordonatoare Rezidentă ONU, Reprezentantă Permanentă PNUD în Republica Moldova.

Republica Moldova s-a angajat să asigure 17% din consumul intern de energie din surse regenerabile, iar în anul 2015 a atins deja cota de circa 15%, dintre care 92% este produsă din biomasă.

Proiectul Energie şi Biomasă, etapa a doua, este un proiect de trei ani realizat în 2015-2017. Proiectul are un buget total de 9,41 milioane Euro acordați de Uniunea Europeană şi este implementat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare. El continuă prima etapă a proiectului , implementat în 2011-2014, cu un buget total de 14,56 milioane Euro, oferiți de Uniunea Europeană (14 milioane Euro) şi PNUD (560 000 Euro).

Imagini: