Șapte întreprinderi au obținut statut de întreprindere socială

Comisia Națională pentru Antreprenoriat Social a oferit statut de întreprindere socială[1] pentru șapte companii, una dintre ele obținând statut de întreprindere socială de inserție[2].

Criteriul distinctiv al întreprinderilor sociale constă în soluționarea problemelor sociale și oferirea locurilor de muncă persoanelor din categoriile defavorizate ale populației. Obținând statut de întreprindere socială, acestea pot beneficia de programe de susținere a antreprenoriatului social în Republica Moldova, inclusiv prin intermediul ODIMM, dar și al diverselor programe regionale, naționale sau internaționale.

De asemenea, acestea pot beneficia de consiliere gratuită din partea autorităților la dezvoltarea afacerii; atribuirea unor spaţii şi/sau terenuri aflate în proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale; sprijin în promovarea produselor realizate şi/sau furnizate, serviciilor prestate ori lucrărilor executate în cadrul comunității, precum şi în identificarea unor pieţe de desfacere pentru acestea; alte facilităţi şi scutiri de taxe şi impozite, acordate de autorităţile administraţiei publice locale în condiţiile legii etc.

Companiile activează în diverse domenii, inclusiv, catering, croitorie, producerea și procesarea produselor agroalimentare, robotică, consultanță și instruire, reciclare creativă.

Din componența Comisiei fac parte reprezentanți ai Guvernului, ai organizațiilor necomerciale, precum și ai Congresul Autorităților Locale din Moldova. Președinția Comisiei este deținută de către Ministerul Economiei.

Lista întreprinderilor care au obținut statut de întreprindere socială:

”OLFIN Solution” SRL; ”Angelus Agro” SRL; ”Reinvent Upcycling” SRL; ”Social Textil” SRL; ”Ilinca Service” SRL; ”Vibe Academy” SRL.

Compania care a obținut statut de întreprindere socială de inserție – ”CREDEM-ECO” SRL.


[1] Întreprinderea socială este întreprinderea constituită de asociaţii obşteşti, fundaţii, culte religioase, instituţii private şi/sau persoane fizice care desfăşoară activităţi de antreprenoriat social în vederea soluționării unor probleme sociale de interes comunitar. 

[2] Întreprinderea socială de inserție este întreprinderea socială care are drept scop crearea locurilor de muncă şi încadrarea, în mod prioritar, a persoanelor din categoriile defavorizate ale populaţiei.