Se va stabili limita amenzii: Guvernul a votat modificări la Legea cu privire la antreprenoriat și întreprinderi

Cabinetul de miniștri a votat, la inițiativa Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării, modificarea articolului 10 din Legea cu privire la antreprenoriat și întreprinderi, în contextul în care textul – „în mărime de 10% din valoarea tranzacției cu mărfuri social importante, dar nu mai puțin de 500 lei pentru fiecare factură/factură fiscală” a fost declarat neconstituțional, deoarece prevede o sancțiune fixă care nu permite individualizarea în funcție de circumstanțele particulare ale cauzei.

Astfel, se propune ca pct. 6 din articolul 10 să fie completat cu o amendă în mărime de la 10% până la 20% din echivalentul veniturilor ilicite obținute de agenții economici рrin ехаgеrаrеа costului producției, prețului de vânzаrе al mărfii, al bunurilor, rentabilității, adaosului соmеrсiаl, volumului de lucrări еfесtuаtе în construcții și tаrifеlоr la serviciile рrеstаtе, nerespectîndu-se astfel actele normative саrе rеglеmеntеаză fоrmаrеа și aplicarea рrеțurilоr.

Mai mult,  în pct. 8 se propune stabilirea limitei amenzii de la 10% până la 20% din valoarea tranzacției cu mărfuri social importante, a căror listă este aprobată de Guvern pentru neindicarea sau indicarea incorectă în factura fiscală a prețului de livrare, a mărimii adaosului comercial cumulativ sau a prețului de achiziție pentru o unitate la mărfurile social importante.

„Totodată, se propune de exclus sancțiunea „dar nu mai puțin de 500 lei pentru fiecare factură/factură fiscală”, deoarece în varianta actuală sancțiunea este calificată ca exagerată în raport cu pericolului social”, a declarat Dumitru Alaiba, viceprim-ministru și ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării.

Proiectul de lege nu implică alocarea mijloacelor financiare din bugetul de stat și nu conține norme privind armonizarea legislației naționale cu legislația Uniunii Europene.