Secretariatului Comunității Energetice salută eforturile Republicii Moldova în direcția transpunerii acquis-lui comunitar

24 martie 2015, Chișinău – Aspectele dezvoltării  sectorului energetic și a unei piețe energetice competitive în Republica Moldova, inclusiv sub aspectul transpunerii acquis-lui UE, au fost discutate de viceprim-ministrul, ministrul Economiei, Stephane Bride, cu directorul Secretariatului Comunității Energetice (SCE), Janez Kopac,  aflat într-o vizită de lucru la Chișinău în perioada 23 – 24 martie curent.

În cadrul întrevederii, viceprim-ministrul Stephane Bride a apreciat colaborarea bilaterală cu SCE, specificând că datorită acestor relații Republica Moldova a înregistrat mai multe succese atât la transpunerea acquis-lui UE și implementarea pachetului energetic II,  cât și la realizarea unor proiecte investiționale importante pentru sectorul energetic național. ”Republica Moldova, fiind membru cu drepturi depline la Comunitatea Energetică, va depune toate eforturile pentru a realiza în termenii stabiliți toate angajamentele în cadrul Tratatului Comunității Energetice. Mai avem încă multe de făcut în ce privește transpunerea și implementarea pachetului energetic III, armonizarea cadrului normativ la cerințele Uniunii Europene, dar o să facem tot posibilul pentru a realiza angajamentele luate în mod eficient”, a spus ministrul Economiei.

La rândul său, directorul Secretariatului Comunității Energetice a salutat eforturile Republicii Moldova în direcția transpunerii în practică a acquis-lui UE, menționând progresele în domeniul aplicării legislației comunitare cu privire la energie, inclusiv  și energia regenerabilă, precum și implementării anumitor standarde comunitare generale legate de sistemele tehnice.

Stephane Bride și Janez Kopac au convenit asupra continuării dialogului bilateral, specificând că acesta constituie o platformă  binevenită de discuții în vederea realizării unor obiective comune legate de aderarea pieței energetice a Republicii Moldova la cea a Uniunii Europene.

Republica Moldova a aderat la Tratatul statelor UE și celor din Europa de Sud-Est privind crearea unei piețe comune a electricității și gazului între UE și alte țări în anul 2010.