Secretarul de stat, Mihail Lupașcu a prezentat soluțiile de relansare și programele de stat pentru susținerea și dezvoltarea businessului în turism la Moldova Tourism Forum 2021

Secretarul de stat, al Ministerului Economiei și Infrastructurii, Mihail Lupașcu, a participat la „Moldova Tourism Forum 2021”. Evenimentul organizat de Agenția de Investiții se desfășoară în perioada 27-28 mai și are scopul de a conecta online reprezentanți din sectorul turismului, dar și potențialii turiști, care sunt în căutarea noilor destinații neexplorate.

Forumul scoate în prim plan studii de caz din experiența internațională, bune practici și inițiative regionale ce servesc drept model de adaptabilitate și dezvoltare pe termen lung. Evenimentul se focusează și pe strategia de reconectare a Republicii Moldova la circuitul turistic internațional, precum și pe inițiativele de relansare în conformitate cu noile cerințe.

În discursul său, Mihail Lupașcu a afirmat că Forumul Turistic 2021 constituie o platformă importantă de discuții și schimb de bune practici referitoare la restabilirea sectorului turistic afectat de pandemia COVID-19, dar și o posibilitate în plus de reconectare a Republicii Moldova la circuitul turistic internațional.

„Întru depășirea efectelor negative cauzate de pandemie, MEI a elaborat Propuneri de “Măsuri Economice în contextul COVID-19” și Planul de acțiuni pe termen scurt pentru a pregăti economia de eventuale situații de criză, sporind astfel reziliența economiei în ansamblu. Aceste măsuri economice țintesc 3 obiective specifice printre care, limitarea impactului socio-economic al COVID-19, recuperarea economică a întreprinderilor, adaptarea economiei la funcționarea în condițiile unei pandemii prelungite și tranziția la o economie mai rezilientă. Aceste acțiuni fiind axate pe stimularea și dezvoltarea capitalului productiv și a competitivității companiilor, cu accent pe transformarea digitală a economiei și a administrației publice, pe relansarea activităților economice prin investiții in domenii-cheie ale infrastructurii publice și pregătirea economiei pentru tranziția către o economie durabilă”, a subliniat Mihail Lupașcu.

De asemenea, secretarul de stat, a menționat că a fost elaborată o Foaie de parcurs pentru impulsionarea procesului de digitalizare a economiei naționale și dezvoltare a comerțului electronic, un set de măsuri necesare pentru a crea condiții de adaptare la noile condiții de criză pandemică a agenților economici și instituțiilor statului. Pentru implementarea Instrumentului de susținere a Digitalizării ÎMM, în 2020, au fost valorificate 25 mil.lei. Totodată, a fost elaborat proiectul Programului național de dezvoltare a turismului „Turism 2025” unul din obiectivele specifice ale acestuia fiind recunoașterea Republicii Moldova drept un actor cunoscut pe piața turistică internațională, prin promovarea intensă a ofertei turistice locale.

„Prioritatea de bază a noului document de politici în domeniul turismului este integrarea acestuia în politicile naționale/sectoriale bazat pe utilizarea noilor tehnologii, digitalizare, TIC și schimbul de date pentru a spori capacitatea și performanța întreprinderilor din turism. În contextul Agendei 2030, este esențială promovarea unui turism durabil și responsabil, în ceea ce privește resursele locale, naturale, sociale și culturale și bunăstarea comunităților locale, în special a celor din zonele mai puțin dezvoltate, pe baza cooperării permanente și a schimburilor de bune practici între toți membrii comunităților. Este necesar de a evidenția și importanța educației de calitate și a dezvoltării competențelor, cu accent pe tineri și pe egalitatea de gen, dobândirea de competențe și abilități digitale de către profesioniștii din turism la toate nivelurile”, a punctat Mihail Lupașcu.

Potrivit secretarului de stat, dezvoltarea sustenabilă a turismului în Republica Moldova se regăsește și în cadrul proiectului Strategiei pentru o economie incluzivă, durabilă și digitală până în anul 2030 – document care se pliază viziunii de dezvoltare și priorităților Agendei de Dezvoltare Durabilă 2030.

În cadrul Forumului participă invitați de onoare din industria turismului, precum Secretarul General al UNWTO, Zurab Pololikashvili, reprezentantul Biroului comisarului UE pentru transport și turism de la Comisia Europeană, Răzvan Marc, jurnaliști, bloggeri, vloggeri și ambasadori ai turismului din Moldova. Evenimentul este susținut de Proiectul de Competitivitate din Moldova, finanțat de USAID, Guvernul Suediei și Guvernul Marii Britanii.

Imagini: