Secretarul de stat Mihail Lupașcu: „În 14 ani de activitate, ODIMM și-a consolidat rolul de cea mai importantă instituție de suport pentru IMM”

„Pe parcursul a celor 14 ani de activitate MEI acordă suport dedicat consolidării competitivității, pentru menținerea rolului de forță motrică în creșterea sustenabilă a Sectorul IMM, supranumit coloana vertebrală a economiei naționale, care deține un rol important în dezvoltarea businessului, consolidânduși rolul de cea mai importantă instituție de suport pentru întreprinderile mici și mijlocii, acordând servicii de consultanță, suport și instruire tinerilor și femeilor cu idei de afaceri, migranților reveniți acasă, companiilor cu potențial de creștere și export, tuturor persoanelor interesate de domeniul businessului. MEI și ODIMM vor fi în continuare alături de antreprenori cu instrumentele existente, vor lansa noi inițiative de suport și vor continua să inoveze în tot ceea ce fac, pentru a răspunde necesităților la zi a antreprenorilor”. Declarația a fost făcută astăzi, de către secretarul de stat al Ministerului Economiei și Infrastructurii, Mihail Lupașcu, în cadrul unei conferințe de presă, cu participarea conducerii Ministerului Economiei și Infrastructurii și a reprezentanților principalelor organizații internaționale donatoare. 

În cadrul conferinței, organizată de ODIMM, cu genericul  „ODIMM – 14 ani în dezvoltarea sectorului IMM”, au foste prezentate rezultatele înregistrate în 14 ani de activitate și impactul instrumentelor de suport antreprenorial asupra economiei Republicii Moldova.

„În colaborare cu MEI, ODIMM a elaborat și implementat un șir de inițiative de suport în business. Cele mai importante sunt: Programul de instruire continuă “Gestionarea Eficientă a Afacerilor”, Programul de Atragere a Remitențelor în Economie – PARE 1+1, Fondul de Garantare a Creditelor, Programul ”Femeii în Afaceri” și ”Start pentru Tineri”, și cele mai noi Programe lansate sunt destinate ecologizării și internaționalizării IMM. Aș evidenția un alt model de succes de colaborare între MEI, APL, ODIMM și partenerii străini: Incubatoare de Afaceri din Moldova, create cu suportul financiar al UE, s-au dovedit a fi un instrument eficient și sustenabil de impulsionare a dezvoltării IMM în regiuni. Cu certitudine și cele 18 Platformele Industriale Multifuncționale, planificate a fi dezvoltate, vor avea un efect considerabil în economia regională și națională”, susține secretarul de stat. Totodată, Mihail Lupașcu a reiterat importanța sprijinului acordat  de UE prin oportunitățile oferite de Acordul de Asociere și Liber Schimb pentru sectorul ÎMM.

Directorul general, Iulia  Costin a subliniat faptul că ODIMM, pe parcursul anilor, s-a afirmat ca un ambasador al mediului de afaceri, contribuind la dezvoltarea ecosistemului antreprenorial din Republica Moldova. Astfel, în 14 ani de activitate, peste 150 000 de persoane au beneficiat de serviciile ODIMM, dintre care: cel puțin 110 000 de cetățeni au primit consultanță în afaceri, 38 000 de companii au fost instruite, 4500 de companii au primit finanțare în sumă totală de peste 665 milioane lei, care au generat investiții în economia națională de cca 2 miliarde lei și au creat aproximativ 11 000 de locuri de muncă.

„De-a lungul activității, ODIMM a evoluat constant, completându-și portofoliul cu noi produse și servicii pentru sectorul ÎMM  din R. Moldova. Cu ajutorul nostru companiile reușesc să micșoreze costurile operaționale, să reducă riscurile de business, să aducă valoare adăugată brandului, să genereze noi surse de venit și să devină competitive pe piața locală și pe diverse piețe externe. În prezent, organizația gestionează 12 Programe de Suport în Afaceri, majoritatea din ele, oferă în mod integrat instruire, finanțare și mentorat. ODIMM este prezentă în toate regiunile Moldovei, de la Nord la Sud, punând la dispoziția ÎMM-urilor 11 Incubatoare de Afaceri pentru fortificarea start-up-urilor, 3 clustere pentru consolidarea relațiilor dintre actorii regionali; o rețea de centre de consultanță, pe lângă consiliile raionale, sunt în proces de constituire Platformele Industriale Multifuncționale pentru susținerea producătorilor locali”, a menționat Iulia Costin.

Potrivit directorului general, Iulia Costin, pe parcursul anului 2021, cu suportul Guvernului și a partenerilor de dezvoltare externi, ODIMM va lansa 7 noi programe de suport în afaceri care vor spori competitivitatea ÎMM-urilor, vor oferi antreprenorilor aflați în dificultate oportunități de relansare a afacerilor (a doua șansă), vor fortifica turismul rural, vor impulsiona transferul de tehnologie dintre universități și sectorul privat, și, nu în ultimul rând, vor stimula constituirea întreprinderilor sociale, etc. 

Rezultatele înregistrate de ODIMM se datorează atât suportului primit din partea statului, cât și a principalelor organizații internaționale donatoare. Uniunea Europeană este un partener de încredere al ODIMM, care a contribuit atât prin expertiză și asistență tehnică, cât și prin susținerea  financiară a antreprenorilor  din regiuni, dezvoltarea infrastructurii de suport în afaceri și transformarea digitală a companiilor. Suportul integrat al Uniunii Europene pentru dezvoltarea sectorului IMM și consolidarea capacităților ODIMM însumează, de-a lungul anilor, peste 17 milioane de Euro.

Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii, creată, la 17 mai 2007, la inițiativa Ministerului Economiei și Infrastructurii pentru a susține dezvoltarea sectorului ÎMM, este principala instituție de implementare a programelor naționale de suport și primul punct de referință pentru fiecare antreprenor din Republica Moldova.

Imagini: