Secretarul general al MEI, Lilia Palii, a participat la ședința Consiliului Național pentru Statistică

Consiliul Național pentru Statistică (CNS) s-a întrunit într-o ședință de lucru, pentru a analiza progresul de realizare a Programului de lucrări statistice pentru anul 2020. Programul Lucrărilor Statistice (PLS) prezintă instrumentul de bază care prevede lucrările statistice produse de către Biroul Național de Statistică (BNS) precum și lucrări executate și informații furnizate de ministere, alte autorități ale administrației publice centrale și alte entități către BNS pentru elaborarea statisticilor oficiale. Conform informației raportate, în anul 2020 BNS a realizat în termeni stabiliți majoritatea lucrărilor statistice cuprinse în Program.

Vicepreședintele CNS, secretarul general al Ministerului Economiei și Infrastructurii, Lilia Palii,a apreciat inițiativa BNS de a elabora modulul „Influența pandemiei COVID-19 asupra gospodăriei”, precum și prezentarea trimestrială a datelor acestuia, în situația actuală. Totodată, Lilia Palii a  menționat despre oportunitatea extinderii și completării setului de date publicat prin intermediul băncii de date, care reprezintă o platformă foarte utilă.

De asemenea, secretarul general, a reiterat necesitatea continuării conlucrării dintre MEI și BNS  în vederea identificării listei de indicatori și a surselor de date care pot fi utilizați pentru alerta timpurie, privind evoluția situației economice – indicatori operativi care, în condiții de criză, sunt indispensabili pentru luarea deciziilor prompte și rapide de politică economică.

În cadrul ședinței s-a discutat și despre rezultatele implementării Planului de Acțiuni al Strategiei de Dezvoltare a Sistemului Statistic Național (SSN) pentru anii 2016–2020. Printre cele mai importante provocări în realizarea Strategiei au fost evidențiate provocările ce împiedică reducerea sarcinii informaționale asupra respondenților statistici, accesul limitat al BNS la sursele de date administrative, problema cadrelor, finanțarea și acordarea asistenței tehnice pentru dezvoltarea statisticii oficiale, pandemia COVID-19 etc.

La finalul ședinței, membrii CNS au convenit asupra inițierii activităților de elaborare a noului document strategic pentru perioada 2021-2030, cu participarea tuturor instituțiilor din cadrul Sistemului Statistic Național. Totodată, s-a planificat organizarea consultărilor cu producătorii de date statistice oficiale, deținătorii de resurse informaționale, registre publice și private, precum și furnizorii de date administrative, utilizatorii de date statistice oficiale în vederea stabilirii priorităților de dezvoltare a Sistemului Statistic Național pentru perioada următoare.

Menționăm că, MEI este  unul din cei mai importanți utilizatori ai datelor statistice oficiale și instituția care monitorizează lunar situația social-economică și realizează prognoze pe termen mediu.

Imagini: