Secretarul general Lilia Palii: „Antreprenoriatul social contribuie la crearea unei societăți mai echitabile, care nu lasă spațiu pentru marginalizare: „Nimeni nu este lăsat în spate!”

Despre crearea și dezvoltarea întreprinderilor sociale din Republica Moldova a vorbit astăzi, secretarul general Lilia Palii, în cadrul workshop-ului cu tematica „Viziunea R. Moldova privind dezvoltarea Antreprenoriatului Social”,  organizat în format online de către  Fundația „Alături de Voi” România în parteneriat cu Ministerul Economiei și Infrastructurii, Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii, GIZ Moldova, Academia de Administrare Publică din RM și Fundația „Ecoul Cernobîlului”.

În discursul său, secretarul general a afirmat că, economia socială în Europa acoperă peste 14.5 milioane de angajați remunerați, ceea ce reprezintă echivalentul a circa 6,5% din populația aptă de muncă, iar aproximativ una din patru întreprinderi create, ar fi o întreprindere socială. Mai mult, Lilia Palii susține că antreprenoriatul social reprezintă modelul de antreprenoriat orientat spre creșterea bunăstării societății și nu urmărește doar maximizarea profitului, evidențiind faptul că reinvestind profitul, întreprinderile care practică antreprenoriatul social susțin o cauză socială, identifică noi nevoi sociale, încurajează incluziunea în societate a persoanelor defavorizate, în mare parte, a celor cu dizabilități, asigură ocuparea forței de muncă şi  utilizarea resurselor alternative.

„Dezvoltarea economiei și antreprenoriatului social este e prioritate pentru multe țări europene, acest model de business contribuie la crearea unei societăți mai echitabile, care nu lasă spațiu pentru marginalizare, după principiul ”Nimeni nu este lăsat în spate”. În acest sens, workshop-ul de astăzi reprezintă o platforma eficienta pentru a prezenta evoluțiile agendei de activitate a instituțiilor Guvernamentale si a partenerilor de dezvoltare, dar și de a discuta provocările și proiecțiunile de parteneriate pentru viitor în ceea ce privește dezvoltarea antreprenoriatului social.”, a punctat secretarul general.

În Republica Moldova antreprenoriatul social și întreprinderea socială au fost recunoscute în anul 2017, prin adoptarea Legii nr.223/2017 privind modificarea și completarea unor acte legislative. Iar, în anul 2018, a fost elaborat si aprobat Regulamentul de organizare și funcționare a Comisiei Naționale pentru Antreprenoriat Social, precum și Lista genurilor de activitate ce constituie activități de antreprenoriat social.

Precizăm că, Ministerul Economiei și Infrastructurii a organizat selectarea reprezentanților mediului asociativ in calitate de membri ai Comisiei Naționale si prin Ordinul MEI a instituit Comisia. În anul 2020, Comisia a primit primele dosare si solicitări de a primi Statutul de întreprindere socială sau întreprindere socială de inserție și a acordat acest Statut pentru 3 întreprinderi. Iar, cu suportul GIZ Moldova în cadrul MEI a fost elaborat Studiul privind necesitățile si oportunitățile de dezvoltare a antreprenoriatului social în RM, în cadrul căruia au fost identificate principalele vulnerabilități si deficiente legale, fiscale și de altă natura care împiedica dezvoltarea acestei noi ramuri a economiei precum si propuneri concrete pentru depășirea acestora. Studiul dat a fost prezentat pe platforma Comisiei Naționale pentru Antreprenoriat Social si publicat pe pagina web a MEI.

Totodată, Lilia Palii susține că pentru a cataliza creșterea nivelului de interes pentru acest tip de antreprenoriat, MEI, este implicat plenar în elaborarea și promovarea unui Program național pentru dezvoltarea antreprenoriatului social în Republica Moldova 2021-2025, care are si un Plan de acțiuni de implementare. De asemenea cu suportul GIZ Moldova și în conlucrare cu ODIMM suntem în proces de elaborare a programului național de finanțare și mentorat pentru start-up-uri/întreprideri sociale, iar pentru dezvoltarea acestuia, potrivit Legii bugetului de stat pentru anul 2021, este alocată suma de 1.000 mii lei. Va urma alocarea, din bugetul de stat, pentru anii 2022-2023 a câte 5.000 mii lei  și pentru anii 2024-2025 a câte 10.000 mii lei.

În final, secretarul general a reiterat faptul că subiectul dezvoltării antreprenoriatului social, creării condițiilor favorabile pentru creșterea acestuia, se află pe agenda de priorități a Ministerului Economiei și Infrastructurii, ținând cont de necesitatea promovării incluziunii economice la scară națională.

Imagini: