Secretarul General, Lilia Palii, la Prima Conferință de Transformare Digitală și Incluziune Financiară: ”Republica Moldova dispune de baza tehnologică necesară pentru avansarea agendei de transformare digitală a economiei”

”Economia digitală constituie un factor-cheie în transformarea proceselor economice”. Afirmația aparține Secretarului General al MEI, Lilia Palii, prezentă în cadrul videoconferinței „Transformare Digitală și Incluziune Financiară” organizată, în premieră, în Republica Moldova, de către Camera de Comerț Americană, în parteneriat cu FINEDU și USAID Moldova Structural Reforms Project.

”Ne-am angajat într-un proces de modernizare tehnologică a întregii economii naționale. În acest sens, Ministerul Economiei și Infrastructurii a elaborat și promovat Foaia de parcurs pentru digitalizarea economiei și promovarea comerțului electronic, document ce prevede modernizarea tehnologică a întregii economii naționale, cu ajustările legislative de rigoare și acțiunile de susținere a digitalizării pe diverse verticale economice”, a punctat Lilia Palii în debutul intervenției din cadrul sesiunii plenare a Conferinței.

În context, secretarul general a făcut referință la Pachetul legislativ pentru digitalizarea economiei, elaborat cu suportul partenerilor și al Consiliului Economic, care prevede modificarea a 30 de acte normative, modificări ce vizează depășirea unor constrângeri cum ar fi, reglementarea procedurii de înregistrare la distanță a întreprinderilor și modificarea documentelor de constituire; depășirea impedimentelor ce țin de interacțiunea la distanță cu mai multe autorități publice; recunoașterea semnăturilor electronice calificate de prestatori calificați din UE, dar și ajustarea unor aspecte ce țin de domeniul protecției datelor cu caracter personal, în concordanță cu practica europeană.

Totodată, Lilia Palii a subliniat importanța mai multor proiecte pentru asistența ÎMM-urilor pe dimensiunea digitalizării afacerilor, scopul cărora este să înlăture barierele legislative și administrative și să faciliteze interacțiunea la distanță între Guvern-Business-Consumator, reprezentative în acest sens fiind, Instrumentul de susținere privind digitalizarea întreprinderilor mici și mijlocii, implementat de către ODIMM în parteneriat cu StartUp Moldova, GIZ și Delegația UE în Moldova, dar și Catalogul furnizorilor locali de soluții IT pentru comerț electronic, un îndrumar cu profilul a 29 de companii care dețin expertiza necesară pentru a sprijini antreprenorii orientați spre poziționarea afacerii în mediul online.

”Republica Moldova dispune de baza tehnologică necesară pentru avansarea agendei de transformare digitală a economiei. Unul dintre avantajele Republicii Moldova în trecerea către economia digitală îl reprezintă sectorul IT bine dezvoltat, care contribuie cu ceva mai mult decât 3 procente la formarea PIB și care are un trend accelerat de creștere în ultimii ani”, a menționat în concluzie secretarul general, specificând și câteva dintre prioritățile de perspectivă din agenda Guvernului în acest domeniu, cum ar fi facilitarea interacțiunii la distanță și promovarea serviciilor digitale pentru mediul de afaceri, stimularea utilizării comerțului electronic de către companii și consumatori, promovarea și atragerea în țară a platformelor naționale și internaționale de comerț electronic etc.

Conferința de Transformare Digitală și Incluziune Financiară se desfășoară pe parcursul a două zile, între 20 și 21 mai, și poate fi urmărită în regim online, fiind dedicată tranziției către o economie fără numerar și incluzivă din punct de vedere financiar, problematică devenită imperativă în contextul actual  al crizei pandemice COVID-19.

Imagini: