Ședința Comitetului mixt moldo-american de cooperare comercial-economică a avut loc la Washington

Vitalie Iurcu, Secretarul de Stat al Ministerului Economiei și Infrastructurii, președintele Comisiei mixte comerciale din partea Republicii Moldova și Jeffrey Gerrish, reprezentantul adjunct al SUA pentru comerț si Daniel Mullaney, reprezentantul comercial pentru Europa și Orientul Mijlociu, președintele din partea Statelor Unite ale Americii, s-au întrunit în cadrul celei de-a III-a sesiuni a Comisiei mixte moldo-americane pentru colaborare economică, desfășurată la Washington, la 6 decembrie curent.

În cadrul evenimentului s-au discutat prioritățile cooperării bilaterale și modalitățile de eficientizare a cooperării comercial-economice moldo-americane.

Republica Moldova și-a exprimat încrederea și dorința de a menține un dialog continuu cu partenerii și aliații strategici, printre care se regăsesc Statele Unite ale Americii.

Unul dintre subiectele-cheie în cadrul discuțiilor purtate a fost modalitățile de coordonare a acțiunilor comune întru facilitarea comerțului dintre Statele Unite ale Americii și Republica Moldova. De asemenea, a fost discutată importanța transparenței și predictibilității practicilor regulatorii, precum și angajamentele de recunoaștere continuă a standardelor internaționale și politicilor non discriminatorii.

Un accent deosebit a fost pus pe cooperarea în domeniul agricol și dezvoltarea oportunităților de export în acest domeniu. Printre proiectele de cooperare dintre Moldova și SUA au fost enumerate cele în domeniul procesării produselor, mediu și ecologie, irigare, medicina veterinară și nu în ultimul rând cooperarea bilaterală în sectorul vitivinicol.

Mai mult ca atât, Republica Moldova a solicitat părții SUA examinarea posibilității de extindere a listei produselor ce cad sub incidența Sistemului Generalizat de Preferințe, ce presupune importuri în SUA fără taxe, reieșind din potențialul de export și posibilitățile de întrunire a cererii pieței americane.

Totodată, delegațiile au discutat pașii necesari pentru îmbunătățirea atractivității investiționale a Republicii Moldova, precum și dezvoltarea domeniilor prioritare în care urmează a fi aprofundată cooperarea economică, inclusiv domeniul tehnologiilor informaționale, echipamente, agricultură și procesare, textile și altele.

În același timp, a fost evidențiată importanța și beneficiile pentru creșterea economică ce derivă din respectarea drepturilor de proprietate intelectuală.

Secretarul de Stat, Vitalie Iurcu, a prezentat progresele înregistrate în domeniul economiei digitale și tehnologiilor informaționale, care au fost apreciate de partea americană.

La finalul reuniunii părțile au agreat Declarația comună a celei de a III-a reuniuni JCC de la Washington DC, care menționează că, relațiile bilaterale dintre părți, se bazează pe respect reciproc, sprijin și comunicare.

Imagini: