Serviciile de finanțare participativă discutate în cadrul Fintech Moldova Conference 2021

Dezvoltarea cadrului normativ privind serviciile de finanțare participativă a fost abordată în cadrul Fintech Moldova Conference 2021, dedicată transformărilor digitale ale ecosistemului financiar.

Platformele de finanțare participativă (crowdfunding) ar putea deveni instrumente de atragere a economiilor cetățenilor aflați peste hotare și platforme de investiții pentru capitalul aflat deja în țară. Start-up-urile și ÎMM-urile ar avea o alternativă mai accesibilă de finanțare ce ar putea genera noi locuri de muncă. Totuși, în Republica Moldova un cadru normativ special pentru prestarea serviciilor de finanțare participativă nu a fost elaborat.

”Legislația națională prevede doar o definiție a finanțării participative ce acoperă o singură categorie a acestui domeniu. Această prevedere este insuficientă pentru a reglementa serviciile de finanțare participativă financiare având în vedere riscurile pe care le comportă această activitate. Pe lângă definiția existentă sunt necesare: reglementarea activității furnizorilor de servicii de finanțare participativă, norme prudențiale, reguli de protecție a investitorilor, reglementarea și supravegherea furnizorilor”, a precizat Silviu Neghină, șef adjunct direcție în cadrul Ministerului Economiei.

În prezent, se definitivează un proiect de lege ce urmează a fi promovat în Guvern și în Parlament. Odată adoptat, acesta va elimina riscurile pe care le-ar putea suporta un potențial furnizor de servicii de finanțare participativă în cadrul legal actual, va atrage interesul potențialilor furnizori locali și regionali pentru investirea în crearea platformelor de finanțare participativă. De asemenea, vor fi create două instrumente noi de finanțare a ÎMM-urilor: finanțarea participativă pe bază de împrumuturi și finanțarea participativă pe bază de investiții. Mai mult ca atât, vor fi atrase investiții de la persoane fizice din țară și de peste hotare. Astfel, o parte din economii și remitențe vor fi direcționate din consum în investiții.

Pornind de la estimarea unui volum de finanțare participativă de 100 milioane lei anual, estimăm un impact anual de circa 140 milioane lei investiții, precum și contribuții la buget în valoare de circa 56 milioane lei, după trei ani de la adoptarea cadrului normativ.

Platformele de finanțare participativă sunt platforme online unde persoanele fizice și juridice pot obține finanțare de la investitori, iar valoarea adaugată de platformele în cauză este intermedierea făcută între aceste entități.

Imagini: