Serviciile de finanțare participativă vor fi accesibile pentru mediul de afaceri din Moldova

Sectorul privat din Republica Moldova va putea accesa finanțare alternativă celei bancare prin instrumente de crowdfunding sau finanțare participativă. Un proiect de lege în acest sens a fost aprobat în cadrul ședinței de astăzi a Guvernului. Astfel, procesul de finanțare a afacerilor se va democratiza, iar antreprenorii vor putea atrage investiții direct de la cetățeni, prin intermediul platformelor electronice. 

Potrivit documentului, activitățile de business se vor desfășura pe platforme electronice și prin mijloace sigure de identificare, ceea ce va duce la evitarea procedurilor birocratice, iar plățile și tranzacțiile procesului de finanțare participativă vor avea loc exclusiv prin virament bancar și instrumente de plată oferite de societățile de plată.

Serviciile de finanțare participativă au printre obiective: promovarea dezvoltării durabile a IMM-urilor prin îmbunătățirea mediului juridic și economic; asigurarea și creșterea competitivității și performanțelor întreprinderilor mici și mijlocii; crearea unui mediu investițional atractiv pentru IMM-uri; dezvoltarea economiei prin dezvoltarea companiilor care, la rândul lor, atrag investiții mai mari, achită impozite mai mari, creează noi locuri de muncă, ceea ce conduce la  creșterea nivelului de trai al populației.

Finanțarea participativă sau crowdfundingul reprezintă o modalitate de democratizare și extindere a accesului la capital, facilitând astfel comunitatea investițională în selectarea sectoarelor antreprenoriale ale economiei care necesită fonduri de capital și care, de altfel, au acces limitat la sursele de finanțare tradițională.