Serviciul Fiscal de Stat explică:„ Cum poți trece de la patentă la activitate independentă în doar câțiva pași”

Peste 4000 de comercianți cu amănuntul vor trece într-o săptămână la o nouă formă de antreprenoriat – activitatea independentă – ca urmare a intrării în vigoare a unor modificări legislative. Tranziția este obligatorie pentru deținătorii de patente care comercializează produse la tarabe, tejghele, tonete, în chioșcuri (gherete), pavilioane sau autovehicule. Sunt vizați comercianții care vând produse, reforma însă nu-i include și pe prestatorii de servicii în bază de patentă de întreprinzător. Modificările din legislație au menirea să asigure condiții echitabile și competitive de dezvoltare a mediului de afaceri, dar și să contribuie la îmbunătățirea mecanismelor fiscale naționale. Autoritățile au simplificat procedura de tranziție, pentru a veni în sprijinul beneficiarilor.  

Astfel, cei care trec la regimul fiscal de activitate independentă, o pot face în câțiva pași simpli: 

• procură aparatul de casă și control;

• beneficiază de consultații tehnice și instruire privind utilizarea aparatelor;

• depune o cerere la subdiviziunea Serviciului Fiscal de Stat (SFS), în baza buletinului de identitate, sau online, prin intermediul portalului www.sfs.md, cu aplicarea semnăturii electronice;

• sunt înregistrați în sistemul fiscal, chiar de la prima vizită;

• beneficiază de compensarea costului de achiziție al aparatului de casă și control, dar și al altor investiții pentru reutilarea locului de muncă, în sumă de până la 10.000 lei.

Aparatele de casă moderne sunt ușor de folosit, fiind conectate automat la platforma de Monitorizare electronică a vânzărilor administrată de către SFS. Astfel, persoana va fi scutită de prezentarea dării de seamă cu privire la impozitul pe venit și obligația de a ține evidența contabilă sau arhivă. Mai mult. Ei vor avea posibilitatea achitării impozitului pe venit la oficiul poștal, sucursalele băncilor, prin intermediul terminalelor de plată sau online.

Ludmila Gradinari, inspector al Serviciului Fiscal de Stat: „ Calcularea impozitului pe venit se va realiza trimestrial – prin emiterea avizelor de plată până la data de 25 a lunii următoare trimestrului de gestiune. Dispare obligația de a depune declarație cu privire la impozitul pe venit. Achitarea se va face de 4 ori pe an a impozitului în baza calculelor făcute de SFS, în funcție de vânzările înregistrate. Astfel, în primele 3 trimestre, va fi achitat doar 1% din vânzările efectuate, însă nu mai puțin de 750 de lei. În prima perioadă fiscală se permite micșorarea impozitului pe venit cu suma cheltuielilor aferente procurării aparatului de casă, cu excepţia persoanelor care au beneficiat de compensarea sumei aferente procurării echipamentului prin ODA”.

Autoritățile desfășoară în aceste zile mai multe acțiuni de informare privind trecerea de la patentă la regimul fiscal de activitate independentă. Campania de comunicare va continua și în următoarele săptămâni, iar, pe lângă vizitele în piețe, comercianții vor primi materiale informaționale prin poștă și consultații la telefon.

Ce oferă regimul fiscal de activitate independentă?

• perioadă de activitate nelimitată

• plafon de vânzări majorat de 4 ori – până la 1,2 milioane lei anual

• cel mai mic impozit pe venit din Europa – 1% din venitul din vânzări

• transparența calității mărfurilor și a serviciilor – garantată consumatorilor prin eliberarea bonurilor fiscale  

• fără raportare și evidență contabilă – trebuie doar păstrate facturile fiscale de procurare a bunurilor, iar în cazul achiziționării bunurilor de la persoanele fizice, acestea urmează a fi înregistrate în Registrul de evidență a procurărilor, care va fi prezentat SFS la finalul perioadei de gestiune. Mai multe informații despre activitatea independentă pot fi obținute pe site-ul www.sfs.md sau la Centrul Unic de Apel al Serviciului Fiscal de Stat  080001525 (apel gratuit).

Mai multe detalii, link video.