Sistemul informațional automatizat pentru gestionarea şi eliberarea actelor permisive va fi transmis în gestiunea Agenției pentru Guvernare Electronică

Sistemul informațional automatizat pentru gestionarea şi eliberarea actelor permisive (SIA GEAP), care în prezent este administrat de Agenția Servicii Publice (ASP), va trece în gestiunea Agenției pentru Guvernare Electronică. O decizie în acest sens a fost aprobată în ședința de astăzi a Guvernului. De asemenea, Executivul a mai susținut două proiecte ale Ministerului Economiei și Infrastructurii – unul referitor la modificarea anexelor la Hotărârea Guvernului nr. 1237/2018 cu privire la exproprierea terenurilor situate pe amplasamentul lucrărilor de construcție a conductei de gaze pe direcția Ungheni-Chișinău, iar altul privind prelungirea termenului de introducere a produselor petroliere la punctul de trecere a frontierei de stat „Novosavițkaia-Cuciurgan”.

Prin aprobarea modificării unor Hotărâri ale Guvernului, funcțiile de posesor și deținător ale SIA GEAP vor fi transmise de la Ministerul Economiei și Infrastructurii și Agenția Servicii Publice către Agenția de Guvernare Electronică. Aceste amendamente au drept scop aducerea actelor normative în concordanță cu legislația în vigoare privind funcțiile de bază ale Agenției de Guvernare Electronică în domeniul elaborării, implementării și dezvoltării continuă a platformelor tehnologice guvernamentale comune.

Implementarea prevederilor Hotărârii de Guvern necesită alocarea mijloacelor financiare de la bugetul de stat. În acest sens, în proiectul Legii bugetului de stat pentru anul 2021, au fost planificate alocații pentru administrarea şi dezvoltarea continuă a Sistemului informațional automatizat de gestionare şi eliberare a actelor permisive. Acestea vor fi redistribuite către Cancelaria de Stat, fondatorul Agenției de Guvernare Electronică, pentru administrarea şi dezvoltarea continuă a sistemului informațional.

Prin aprobarea Hotărârii Guvernului privind modificarea anexelor nr. 1 și nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1237/2018 cu privire la exproprierea terenurilor și a dreptului de folosință asupra terenurilor situate pe amplasamentul lucrărilor de construcție a conductei de transport gaze naturale pe direcția Ungheni-Chișinău, se stabilește obiectul exproprierii de interes național, momentul în care are loc cedarea drepturilor patrimoniale către stat pentru cauza de utilitate publică, ținând-se cont de impactul social adus persoanelor afectate de expropriere.

Astfel, conform actului normativ, vor fi expropriate terenuri din șase localități din raioanele Strășeni, Călărași și municipiul Chișinău. Persoanele afectate de construcția conductei de transport gaze naturale pe direcția Ungheni-Chișinău, vor fi despăgubite din mijloacele alocate de la bugetul de stat și din mijloacele financiare ale „Vestmoldtransgaz” SRL sau ale succesorului său în drepturi. Pentru despăgubirea terenurilor afectate permanent de construcția conductei de transport gaze naturale pe direcția Ungheni-Chișinău, din bugetul de stat se estimează a fi alocată suplimentar suma de 55,000 lei.

Hotărârea Guvernului nr. 1232/2016 cu privire la unele aspecte de introducere a produselor petroliere prin frontiera de stat, stabilește prelungirea termenului de introducere a produselor petroliere prin frontiera de stat „Novosavițkaia-Cuciurgan” pentru 6 luni, până la 30 iunie 2021. Menționăm că, în lipsa controlului comun la frontiera de stat moldo-ucraineană, prelungirea acestui termen are loc o dată la jumătate de an.