Sistemul termoelectric din Chișinău va fi eficientizat în cadrul unui proiect în valoare de 92 milioane de euro

Republica Moldova a semnat cu Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BIRD) Acordul de Împrumut privind al doilea Proiect de îmbunătățire a eficienței sistemului de alimentare centralizată cu energie termică, în valoare de 92 de milioane de euro.

Proiectul prevede optimizarea procesului de generare a energiei termice și electrice, contribuind astfel, la îmbunătățirea productivității și securității aprovizionării cu energie electrică și termică a consumatorilor din municipiul Chișinău. De asemenea, Proiectul urmărește majorarea eficienței procesului de cogenerare, prin instalarea echipamentelor noi de producere a energiei, dezvoltarea durabilă a întreprinderii Termoelectrica, precum și efectuarea unor investiții pilot de eficiență energetică în clădiri publice și rezidențiale.

„Prin implementarea acestui proiect, locuitorii capitalei vor beneficia de servicii calitative de aprovizionare cu energie termică. Totodată, reconstrucția și modernizarea utilajului CET-ului va contribui la reducerea emisiilor de poluanți și gaze cu efect de seră. Îmi exprim gratitudinea Băncii Internaționale pentru Reconstrucție și Dezvoltare pentru suportul acordat țării noastre în eficientizarea sistemului de alimentare centralizată cu energie termică din Chişinău”, susține ministrul Economiei și Infrastructurii, Sergiu Railean.

Proiectul urmează a fi finalizat la 31 decembrie 2025, iar realizarea acestuia răspunde obiectivelor Strategiei Energetice a Republicii Moldova până în anul 2030.

Unitatea de implementare a Proiectului este Unitatea consolidată pentru implementarea şi monitorizarea proiectelor în domeniul energeticii (UCIPE).