Societățile cu răspundere limitată vor putea emite obligațiuni corporative în condiții mai simple

Societățile cu răspundere limitată (SRL) vor emite obligațiuni corporative în baza unor noi prevederi simplificate, aprobate astăzi de Guvern. Astfel, în urma modificării Legii privind societățile cu răspundere limitată, vor fi stabilite condiții mai clare de emitere a obligațiunilor, precum și organele responsabile pentru acest proces.

Noul proiect va permite aplicarea unor instrumente moderne pe piața valorilor mobiliare și va oferi posibilitatea de atragere a investițiilor, ceea ce va contribui la dezvoltarea mediului de afaceri.

Prin urmare, societatea, la decizia Adunării Generale a asociaților sau a Consiliului societăţii, poate emite obligaţiuni, în vederea finanțării activității SRL. Acest drept va oferi societăților alternative mai simple de atragere a finanțărilor, ținând cont de faptul că nu toate entitățile juridice de drept privat au acces la sursele de finanțare curente, din motiv că nu îndeplinesc anumite cerințe impuse de instituțiile bancare.

Totodată, documentul urmărește sporirea protecției deținătorilor de obligațiuni și oferă posibilitatea de recuperare a mijloacelor financiare, fără a apela în instanța de judecată, în caz de neonorare a angajamentelor emitenților de obligațiuni.