Specialiștii naționali au fost instruiți privind coordonarea asistenței externe pe domeniile economice

28 iunie, Chișinău – Oficiul Agenției de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) din țara noastră, în cadrul Proiectului de Consiliere a Guvernului Republicii Moldova în politici economice, finanțat de către Guvernul Republicii Federale Germane, a organizat pentru specialiștii Ministerului Economiei și Infrastructurii și instituțiile subordonate, precum și cei din Cancelaria de Stat, în calitatea de autoritate națională de monitorizare a asistenței externe oferite de parteneri de dezvoltare, un atelier de lucru privind coordonarea asistenței externe pe domeniile economice.

Alexandra Popa, șef Secție proiecte de dezvoltare economică, a specificat că scopul atelierului a fost de a contribui la depășirea obstacolelor birocratice și tehnice în procesul de coordonare a asistenței oferite de partenerii de dezvoltare. În cadrul atelierului, experții internaționali au familiarizat specialiștii naționali despre cele mai eficiente acțiuni privind gestionarea asistenței externe,  coordonarea  ciclurilor și proceselor de planificare a acesteia de către donatori și stabilirea unui dialog coerent cu parteneri de dezvoltare.

Un rol substanțial în procesul de coordonare a asistenței externe și gestionare a suportului acordat, în opinia experților internaționali, îl joacă proiectarea și actualizarea sistemului de gestionare a datelor, care va conține lista proiectelor în curs de implementare, necesitățile de asistență, având drept scop facilitarea monitorizării diverselor proiecte și distribuirii în mod uniform a asistenței acordate în toate sectoarele.

Potrivit Alexandrei Popa, reieșind din recomandările experților internaționali, în scopul coordonării mai eficiente a asistenței externe pe domeniile economice, precum și eliminării unor obstacole în absorbția acestora, urmează a fi elaborat un  ghid cu instrumente practice, care să contribuie la implementarea mecanismului național de coordonare a asistenței externe, etc.

Imagini: