START INOVAȚIE în economia digitală

Ministerul Economiei și Proiectul Tehnologiile Viitoare, susținut de USAID și Suedia, au semnat un Acord de Parteneriat pentru dezvoltarea mediului de afaceri.

Acordul de parteneriat stabilește angajamentul de a susține industria IT a Republicii Moldova, ingineria, economia digitală și comerțul electronic. Printre obiectivele cheie ale acordului, se numără:

– Promovarea comerțului electronic și digitalizarea industriilor;

– Îmbunătățirea cadrului normativ pentru industria IT, e-comerț și economia digitală;

– Creșterea investițiilor străine și interne, în industria IT, e-comerț și economia digitală;

– Elaborarea și îmbunătățirea strategiilor pentru a spori domeniile sus-menționate.

În acest sens, partenerii vor avea intervenții comune, printre care dezvoltarea cadrului legal în domenii de securitate cibernetică, reglementări pentru inovații digitale și startup-uri tehnologice, dar și organizarea evenimentelor de promovare.

Este un fapt recunoscut că inovația digitală constituie un factor cheie în transformarea proceselor economice, locurilor de muncă și societății în ansamblu, contribuind la reducerea decalajului social și economic. Trebuie să ne încadrăm în acest trend internațional. În Moldova deja avem multe rezultate bune. Sectorul tehnologiei informaționale a cunoscut în 2020 o creștere cu 10%, față de anul 2019, a serviciilor vândute peste hotarele țării, în pofida anului pandemic. Acordul semnat astăzi va spori obiectivele propuse de către Guvern pentru a digitaliza economia”, a declarat Ministrul Economiei, Sergiu Gaibu.

USAID și Guvernul Suediei oferă asistență Republicii Moldova pentru a promova soluțiile digitale și inovația în toate sectoarele economiei naționale. Ne unim eforturile pentru a spori procesul de digitalizare a companiilor, inovația și comerțul electronic, promovând astfel dezvoltarea economiei digitale în Moldova”, a declarat Doina Nistor, directoarea Proiectului Tehnologiile Viitorului.

Proiectul Tehnologiile Viitorului este o continuare strategică a Proiectului de Competitivitate din Moldova, implementat în perioada septembrie 2015 – septembrie 2021, care a avansat competitivitatea a patru sectoare economice emergente – viticultura, turismul, industria ușoară și tehnologiile informaționale. Proiectul are un buget total de 32,8 mln USD, acordați de USAID și Suedia, și va fi implementat în perioada 2021-2026.

Imagini: