Statele membre ICE discuta perspectivele extinderii cooperării regionale

13 decembrie, Sarajevo  Inițiativa Central Europeană (ICE) are o capacitate considerabilă în abordarea noilor provocări, care amenința stabilitatea regiunii noastre. Nu există nici o îndoială, că menținerea stabilității și securității în regiune depinde atât de fiecare țară în parte, cât și de capacitatea noastră comună de dezvoltare a relațiilor dintre statele membre ale ICE. Declarația a fost făcută astăzi de viceprim-ministrul, Octavian Calmîc, ministru al Economiei, în cadrul Summit-ului ICE, care se desfășoară în capitala Bosniei și Herțegovinei, orașul Sarajevo.

În opinia vicepremierului Calmîc, în contextul noilor evoluții regionale și internaționale, ICE trebuie să-și extindă rolul de punte între diferite organizații și inițiative regionale, precum și strategii macroregionale, pentru creșterea incluziunii și participării tuturor țărilor din sud-estul Europei în consolidarea nivelului de cooperare regională în procesul de integrare europeană a statelor aspirante.

În context, ministrul Economiei a menționat că Republica Moldova va continua să implementeze angajamentele asumate în cadrul ICE privind construirea unei comunități competitive și vibrante, care poate face față provocărilor regionale actuale și viitoare.

”În contextul ultimelor evoluții din Europa și din regiune, acesta este un moment potrivit pentru o reflecție substanțială în ceea ce privește viitorul organizației, urmărind scopul creșterii eficienței cooperării între statele membre ICE. Acum, mai mult ca oricând, trebuie să se i-a în considerare potențialul unui răspuns comun la provocările actuale din regiune, legate de fluxurile de migrație, terorism,  a traficului de persoane, altor amenințări emergente și riscuri pentru securitatea regională. Este important să se identifice acțiuni comune, în scopul de a eficientiza activitățile organizației și să adopte la realitățile din regiune”, a spus vicepremierul Octavian Calmîc.

În cadrul Summit-ului, Octavian Calmîc a mai specificat că Republica Moldova salută foarte mult Planul de acțiuni 2017-2020 al ICE și consideră că aceasta va consolida cooperarea țării noastre cu organizațiile regionale, în special, pentru a asigura un progres în domenii importante de colaborare, cum ar fi dezvoltarea economică și socială, antreprenoriatului, sectorului energetic și infrastructurii, justiție, cooperării în domeniul securității, educației, științei și inovațiilor, etc.

”Întrucât integrarea europeană reprezintă un obiectiv strategic ireversibil pentru politica externă și internă a Republicii Moldova, apreciem angajamentul Secretariatului ICE în susținerea acestui proces al țării noastre, a relațiilor dintre statele aspirante cu membre ale UE”, a punctat Octavian Calmîc.

La Sarajevo vicepremierul Octavian Calmîc a discutat despre colaborarea comercial-economică moldo-belarusă cu Prim-ministrul Republicii Belarus, Andrei Kobyakov, precum și cu șefii delegațiilor din Albania, Bosnia și Herțegovina și alte state.

În cadrul Summit-ului de la Sarajevo, delegațiile din Albania, Austria, Belarus, Bosnia și Herțegovina, Bulgaria, Republica Cehă, Croația, Ungaria, Italia, Macedonia, Republica Moldova, Muntenegru, Polonia, România, Slovacia, Slovenia, Serbia și Ucraina au discutat aspectele accelerării conectivităţii infrastructurale în regiunea Iniţiativei Central Europene, în contextul procesului de dezvoltare sustenabilă şi a integrării europene şi regionale, precum și alte aspecte legate de cooperarea în cadrul ICE.

Imagini: