Studiul rapid privind dezvoltarea e-comerțului în Republica Moldova a fost prezentat de experții USAID, în contextul implementării Foii de parcurs MEI pentru digitizarea economiei

Un Studiu rapid privind dezvoltarea e-comerțului în Republica Moldova (Rapid e-commerce review), elaborat cu suportul USAID, a fost prezentat, astăzi, în cadrul ședinței Grupului de lucru pentru digitizarea economiei, la care au participat ministrul Economiei și Infrastructurii, Sergiu Railean, directorul Misiunii USAID, Scott D. Hocklander, reprezentanții Consiliului Economic de pe lângă Prim-Ministru, experți în domeniu, reprezentanți ai mediului de afaceri.

Studiul a fost elaborat în baza unei serii de interviuri  online, ce au vizat identificarea obstacolelor critice pentru dezvoltarea comerțului electronic. În cadrul studiului au fost intervievați reprezentanții autorităților și instituțiilor publice, partenerii de dezvoltare, sectorul asociativ, companiile de logistică, furnizorii de soluții TIC și de plăți online, ÎMM-uri și comercianți online.

Potrivit experților, majoritatea elementelor de bază necesare pentru un ecosistem de comerț electronic sunt funcționale în Republica Moldova. Totodată, în timp ce majoritatea elementelor de infrastructură sunt funcționale, există anumite elemente serioase de blocaj, atât pe partea administrativă, cât și pe cea legată de nivelul tarifelor, care trebuie abordate radical pentru a accelera comerțul electronic în Moldova.

În acest sens, experții au propus măsuri pentru consolidarea guvernanței la nivel național, dezvoltarea pieței locale de e-comerț, depășirea barierelor legislative, îmbunătățirea mediului fiscal și fintech, crearea oportunităților de dezvoltare a serviciilor de logistică și branding.

Ministrul Economiei și Infrastructurii a menționat că actuala criză pandemică, dar și evoluția tehnologică, au creat premise serioase pentru a regândi instrumentele prin care stimulăm creșterea economică din țara noastră. În acest sens, Sergiu Railean s-a referit la programele de suport lansate pentru ÎMM-uri, în vederea digitizării proceselor de business, utilizarea instrumentelor de comerț online, precum și intervențiile legislative elaborate și promovate de MEI.

„Fără îndoială – rezerva nevalorificată pentru a face față unor asemenea situații de criză, dar și de a stimula retehnologizarea, este digitizarea economiei naționale și dezvoltarea comerțului electronic, atât intern, cât și extern. Criză pandemică a demonstrat, că cel mai ușor au suportat șocul economic companiile care erau pregătite din punct de vedere digital și care erau prezente online, iar impactul economic a fost cel mai mic pe dimensiunea comunicații electronice și IT.

Înlăturarea acelor bariere artificiale ce împiedică companiile să se dezvolte în noua realitate, dar și crearea precondițiilor necesare pentru transformarea digitală a economiei, a devenit obiectivul de bază al Ministerului Economiei și Infrastructurii în ultimele câteva luni. Folosesc această ocazie pentru a mulțumi echipelor atât ministeriale, cât și a celor mobilizate de partenerii de dezvoltare, pentru efortul depus. Acele inițiative legislative lansate și proiecte în derulare sunt contribuția noastră pentru adaptarea businessului la noua realitate”, a spus Sergiu Railean.

„Ne bucură faptul, că concluziile preliminare ale experților USAID, în mare parte confirmă și aprofundează obiectivele și măsurile incluse în Foaia de parcurs, lansată de noi odată cu aprofundarea crizei pandemice. Concluziile și recomandările care vin cu acest Studiu, suntem gata să le abordăm în cadrul unui document de politici dedicat sau printr-un update profund la Foaia noastră de parcurs”, a declarat ministrul Economiei și Infrastructurii.

Imagini: