Arpintin Veronica – Secretar de stat (mediul de afaceri)

Arpintin Veronica – Secretar de stat (mediul de afaceri)

DESCRIEREA PROFESIONALĂ

Experiență în dezvoltarea sectorului privat pe piețele emergente, cu aprofundarea în consultanță în afaceri, precum și atragerea investițiilor pentru a îmbunătăți activitatea întreprinderilor și ecosistemului privat de business, înclusiv cooperarea cu sistemul bancar, investitorii, asociațiile de business, donatorii internaționali și instituțiile statului.

Experiența în planificare strategică. Capacitatea de a conduce echipe și inițierea de programe noi pentru creșterea nivelului de inovare și digitalizare, de ecologizare și tranziție verde a mediului de afaceri, precum și promovarea antreprenoriatului feminin. Experiență în administrarea campaniilor complexe de PR și comunicare.

Motivarea personală de a obține rezultatele dorite la cel mai înalt standard de calitate. Abilitatea de a livra discursuri publice în engleză, română și rusă.  Îmi place să observ schimbări pozitive în urma activității mele, din acest motiv prefer o atitudine pragmatică. Administrez echipe după principiile Agile, cred în puterea cooperării pentru a pune în valoare tot ce e mai bun la fiecare.

ISTORIA PROFESIONALĂ

May 2010 – Februarie 2023 Manager Principal Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), Echipa de susținere a micului business în Moldova (IMM-uri)    

Fiind parte a Grupului de finanțare și dezvoltare al BERD, administrez echipa din Republica Moldova, care implementează activități de dezvoltare a pieței, facilitează proiectele de consultanță cu companii private locale pentru a stimula accesul la finanțare și creșterea lor inovațională.

Experiența de a conduce echipa similară din Belarus (2021) în cadrul schimbului de experiența.

Responsabilități:

 • Planificarea strategică;
 • Managementul portfoliului de proiecte și a activităților de dezvoltare a pieței, inclusiv evaluarea acestora;
 • Cooperarea cu instituțiile financiare locale;
 • Relațiile cu autoritățile și donatorii internaționali, inclusiv conducerea grupului de coordonare pentru abilitarea economică a femeilor (din 2017);
 • Implementarea campaniilor de comunicare.

Membră a Consiliului Economic pe lângă oficiul Prim-ministrului Republicii Moldova (din 2016).

Iul 2005 – May 2010 Specialist de proiect/Specialist superior de proiect Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), Echipa de susținere a micului business în Moldova (IMM-uri)

 • Organizarea activităților de dezvoltare a pieței;
 • Management de proiect (diagnostic al companiilor, facilitarea proiectelor de consultanță, evaluarea);
 • Elaborarea programelor și activitatea de fundraising, relații cu donatori;
 • Organizarea activităților de advocacy;
 • Managementul financiar.

Sept 2000 – Mar 2004 Consultant în dezvoltarea exportului                                                     

Organizația de promovare a exportului din Moldova  (MEPO)

 • Contribuirea la elaborarea documentelor strategice pentru dezvoltarea exportului (sectorul vinicol);
 • Elaborarea planului de acțiuni pentru 2000 – 2005;
 • Elaborarea și implementarea activităților de dezvoltare a exportului (planuri de marketing, misiuni de afaceri, expoziții, etc.)

Aug 1999 – Aug 2000 Specialist

Ministerul economiei și reformelor, Republica Moldova 

 • analiză de piață;
 • Contribuție la documentele strategice.

EDUCAȚIE

2005- 2006 Masterat: Academia de administrare publică pe lângă Președintele Republicii Moldova

Relații internaționale       

1994 – 1999 Diploma de educație superioară: Academia de studii economice din Moldova  

Relații economice internaționale

Cursuri de prefecționarea profesională (Marea Britanie, Germania, SUA, Polonia, Olanda, Romania), începînd cu 2012: Finanțarea întreprinderilor, analiza financiară, economia verde și ESG, business diagnostics, precum și management de criză, coaching, abilități de negociere, comunicare eficientă, soluționarea conflictelor, comunicarea cu mass media, etc.

ACTIVITATEA DE VOLUNTARIAT

AFAM (Asociația Femeilor Antreprenoare din Moldova, care facilitează dezvoltarea antreprenoriatului feminin în Republica Moldova):

Fondatoare; implicarea în dezvoltarea organizației în primii săi ani de activitate, actualmente: susținerea activităților de promovare antreprenoriatului feminin și susținerea membrelor AFAM prin mentorat și coaching.

OFA (Organizația Femeilor Antreprenor din România, membră a Uniunii Generale a Industriașilor din România – confederație patronală reprezentativă la nivel național, partener de dialog social al guvernului) – filiala Republica Moldova:

Fondatoare și președintă a filialei din Republica Moldova; contribuție directă la strategia și planul de acțiuni privind lupta pentru creșterea importanței rolului femeii în dezvoltarea societății moldovenești și românești, sprijinirea, dezvoltarea, promovarea femeilor antreprenor și susținerea inițiativelor de business și a politicilor publice care vor genera produse și servicii inovatoare, disruptive, sustenabile.

CFUM (Comunitatea Femeilor Ucrainene din Moldova, organizația etno-culturală, care unește femei de origine și etnie ucraineană din Republica Moldova pentru păstrarea și promovarea identității ucrainene, precum și facilitarea integrării lor pentru o societate consolidată și armonioasă):

Membra activă; contribuție la planificarea și implementarea activităților de promovare a culturii ucrainene, organizarea activităților culturale și educaționale. Din 2022, asistența refugiaților din Ucraina prin acțiuni consolidate cu alte organizații (de ex. Lansarea centrului de plasament, etc.), și susținerea oferită la nivel individual.

Consiliul global de coordonare a Ucrainenilor a marcat activitatea mea în domeniul promovării culturii ucrainene cu o medalie jubiliară ”200 ani de la nașterea lui Taras Șevcenko” (2014).