Viorel Garaz –  Secretar de stat (proprietate publică)

Viorel Garaz –  Secretar de stat (proprietate publică)

EXPERIENȚA PROFESIONALĂ

09/2019 – ÎN CURS – DIRECTOR GENERAL ÎS CVC ”MILEȘTII MICI”

 • Stabilirea obiectivele generale de dezvoltare ale companiei, coordonate cu fondatorul și Consiliul de Administrație.
 • Elaborarea bugetelor anuale ale întreprinderii și asigurarea îndeplinirii acestora.
 • Identificarea oportunităților de dezvoltare a întreprinderii.
 • Reprezentarea companiei în relațiile cu clienții, furnizorii, autoritățile publice.
 • Reprezentarea companiei în instanțele de judecată.
 • Folosirea eficienta a resurselor întreprinderii.
 • Coordonarea eficienta a personalului din subordine.
 • Asigurarea managementul firmei ș.a.

2014 – 2019 – EXPERT IP ”OFICIUL NAȚIONAL AL VIEI ȘI VINULUI”

 • Organizarea evenimentelor de promovare a vinurilor moldovenești în țară și peste hotare (B2B și B2C).
 • Organizarea participării vinăriilor la expozițiile internaționale de specialitate.
 • Organizarea degustărilor profesioniste de vinuri.
 • Elaborarea și administrarea campaniilor de promovare a vinurilor moldovenești pe piețele strategice.
 • Elaborarea studiilor de piață și prezentarea rapoartelor.
 • Membru în juriu la concursurile internaționale ş.a.

2013 – 2014 – DIRECTOR ASOCIAŢIA ”GHILDA VINURILOR MOLDOVENEŞTI”

 • Administrarea resurselor asociației.
 • Organizarea evenimentelor de promovare a vinurilor moldovenești pe piața internă și în străinătate.
 • Participarea la târgurile internaționale.
 • Elaborarea și prezentarea studiilor de piață.
 • Atragerea fondurilor naționale și internaționale pentru implementarea proiectelor.
 • Reprezentarea membrilor asociației în relațiile cu partenerii și instituțiile publice ș.a.

2011 – 2013 – ASISTENT AL DEPUTATULUI PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA

 • Analiza proiectelor legislative și prezentarea rapoartelor.
 • Elaborarea de amendamente, proiecte legislative și interpelări.
 • Colaborarea cu instituțiile publice.
 • Formularea discursurilor, proiectelor de documente, organizarea activității deputatului ș.a.

2007 – 2011 – DIRECTOR COMERCIAL SC ”BUSINESS GLOBAL PARC” SRL (MEMBRĂ IMC GROUP)

 • Organizarea managementul aprovizionării cu mărfuri, precum și a activități de depozitare, transport și
 • comercializare ulterioară a mărfurilor.
 • Organizarea activităților de import/export.
 • Organizarea rețelei de distribuție.
 • Gestionarea relațiilor cu furnizorii și cumpărătorii.
 • Reprezentarea la târguri si expoziții internaționale
 • Extinderea afacerii în Iraq ş.a..

2004 – 2007 – MANAGER LOBI-GP SRL

EXPERIENȚA PROFESIONALĂ

 • Lansarea și gestionarea procesului de producție.
 • Organizarea managementul aprovizionării cu materiale, precum și a activități de depozitare, transport și
 • comercializare ulterioară a mărfurilor.
 • Gestionarea relațiilor de parteneriat cu furnizorii și cumpărătorii.
 • Dezvoltarea rețelei de distribuție ș.a.

EDUCAȚIE ȘI FORMARE PROFESIONALĂ

2001 – 2005 – LICENȚIAT ÎN ECONOMIE (SPECIALITATEA CONTABILITATE ȘI AUDIT) Academie de Studii Economice din Moldova

2014 – 2019 – LICENȚIAT ÎN DREPT Universitatea de Stat din Moldova

2016 – CALIFICARE DE NIVEL AVANSAT PENTRU PROFESIONIȘTII CARE LUCREAZĂ ÎN INDUSTRIA VINULUI Wine and Spirit Education Trust

COMPETENȚE LINGVISTICE

Limbă(i) maternă(e): ROMÂNĂ
Altă limbă (Alte limbi): ENGLEZĂ | RUSĂ