Tinerii antreprenori din Republica Moldova pot obține business-vouchere în valoare de 10 mii de lei pentru dezvoltarea afacerii

Tinerii antreprenori din Republica Moldova pot beneficia de  business-vouchere în valoare maximă de 10 mii de lei pentru dezvoltarea afacerii sau perfecționarea aptitudinilor tinerilor în domeniul ales.

Business Voucherul poate fi fi utilizat de beneficiarii Etapei 2 a Programului „START pentru TINERI” lansat de Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM). Tinerii antreprenori îl pot folosi pentru  realizarea activităților de testare a ideii de afaceri, mici studii de piață,  cercetări ale comportamentului consumatorilor, instruiri în domenii specifice, dar și în alte servicii necesare testării ideii și implementării proiectului investițional.

Pentru a beneficia de business voucher, antreprenorii trebuie să: dețină o întreprindere nou-înregistrată, creată și gestionată de către tânăr cu vârsta cuprinsă între 18-35 de ani, cetățean al Republicii Moldova;    întreprindere înregistrată sub una din următoarele forme organizatorico – juridice ale activității de antreprenoriat – întreprindere Individuală, gospodărie țărănească (de fermier), societate cu răspundere limitată, de asemenea, acesta trebuie să fie absolvent al cursurilor de instruire desfășurate la Etapa 2 a Programului.

Pentru înregistrarea cererii, va fi transmis (scanat de pe original) la adresa de email start_tineri@odimm.md, următorul set de acte:

– Cererea de solicitare a „business voucherului”  Descarcă;

– Buletinul de identitate al fondatorului și administratorului entității juridice;

– Extrasul din Registrul de Stat al persoanelor juridice și al întreprinzătorilor individuali/ Extras din Registrul Gospodăriilor Țărănești (eliberat cu cel mult 3 luni înaintea depunerii cererii);

– Certificatul eliberat de bancă cu privire la contul bancar;

– Oferta de preț cu specificarea detaliată a serviciilor care urmează să fie prestate.

Depunerea cererilor de solicitare pentru Business Vouchere se face în mod continuu, iar solicitanții vor fi informați privind decizia adoptată de către Comitetul de Evaluare, în termen de 15 zile lucrătoare, de la data depunerii dosarului complet. Pentru mai multe detalii privind condițiile de aplicare consultați  Ghidul de accesare servicii „business voucher”.