Strategia de Transformare Digitală a Republicii Moldova pentru anii 2023-2030 este un document de o importanță majoră pentru viitorul țării noastre. Acest document setează viziunea pentru transformarea digitală până în anul 2030 și reafirmă angajamentul Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării de a construi o societate digitală modernă, centrată pe cetățeni și aliniată la agenda de integrare Europeană.

Obiectivele cheie ale strategiei sunt ambițioase și orientate pe dezvoltarea durabilă a Moldovei:

  1. Dezvoltarea unei societăți digitale, în care serviciile electronice să fie accesibile tuturor cetățenilor.
  2. Consolidarea sectorului TIC prin investiții în cercetare și dezvoltare. Creșterea competitivității Republicii Moldova pe piața globală prin crearea unei economii inovatoare și reziliente.
  3. Eficientizarea instituțiilor publice prin utilizarea pe larg a tehnologiilor. Guvernul trebuie sa fie transparent, iar lucrul administrativ – fără hârtie.
  4. Asigurarea unui mediu digital sigur și incluziv, unde datele personale sunt protezate iar securitatea cibernetică – solidă.
  5. Construirea unui brand de națiune digitală prin promovarea realizărilor din acest domeniu. Punerea în evidență a potențialului nostru în sectorul tehnologiilor și crearea unei imagini pozitive a țării la nivel internațional.

Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării are scopul de a crea un viitor complet digital. Implementarea acestei strategii necesită eforturi comune din partea tuturor părților implicate: atât instituțiile guvernamentale cât și sectorul privat și societatea civilă. Împreună, putem face din Republica Moldova o națiune digitală modernă și prosperă, pregătită pentru provocările din viitor.

Mulțumim mult suprotului oferit, de către partenerii externi, în special UNDP, atât în dezvoltarea cât și în implementarea strategiei.