Deciziile adoptate

PDF

Actele normative adoptate în ședința Guvernului din data de 14 iunie 2023

PDF

Ordinul ME nr.82/2022 privind aprobarea procedurii de recunoastere

PDF

Ordinul Ministerului Economiei nr. 79 din 30-08-2022 cu privire la aprobarea NML 03-16:2022 „Cisterne auto pentru produse petroliere lichide. Cerințe tehnice și metrologice. Procedura de verificare metrologică”

PDF

Ordinul ministerului Economiei nr. 61 din 20.06.2022 cu privire la aprobarea NML 08-11:2022 „Transformatoare pentru măsurare de tensiune. Cerințe tehnice şi metrologice. Procedura de verificare metrologică”

PDF

Ordinul Ministerului Economiei nr.60 din 20.06.2022 cu privire la aprobarea NML 08-10:2022 „Transformatoare pentru măsurare de curent. Cerinţe tehnice şi metrologice. Procedura de verificare metrologică”

PDF

Ordinul Ministerul Economiei nr.52 din 24.05.2022 cu privire la aprobarea NML 6-07:2022 „Higrometre psihrometrice, psihrometre prin aspiraţie. Cerinţe tehnice şi metrologice. Procedura de verificare metrologică”

PDF

Ordinul Ministerului Economiei nr.51 din 24.05.2022 cu privire la aprobarea NML 10-04:2022 „Sisteme pentru măsurarea vitezei medii de mişcare a autovehiculelor. Cerinţe tehnice şi metrologice. Procedura de verificare metrologică”

PDF

Ordinul Ministerului Economiei nr.3 din 17.01.2022 cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Naţional de Metrologie şi a componenţei acestuia

PDF

Hotărea Guvernului nr. 518/22.07.2022 pentru aprobarea Reglementării tehnice privind instalaţiile pe cablu

PDF

Hotărârea Guvernului nr. 466/06.07.2022 cu privire la organizarea şi funcţionarea Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare şi Protecţia Consumatorilor

PDF

Hotărârea Guvernului nr. 109/23.02.2022 pentru aprobarea Reglementării tehnice privind aparatele consumatoare de combustibili gazoşi

PDF

Hotărârea Guvernului nr. 108/23.02.2022 pentru aprobarea Reglementării tehnice privind echipamentele individuale de protecţie (Monitorul Oficial 80-87/211, 25.03.2022)