Cadrul de reglementare

Legea nr.239/2008 privind transparența în procesul decizional 

Legea nr. 100/2017 privind actele normative

Hotărîrea Guvernului nr.967/2016 „Cu privire la mecanismul de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional”

Hotărîrea Guvernului nr. 610/2018 pentru aprobarea Regulamentului Guvernului

Coordonatorul procesului de consultare publică

Coordonatorul procesului de consultare publică este: Direcția coordonare politici publice

Date de contact: e-mail: dcpp@mded.gov.md; telefon: 022 250 603

Lista părților interesate

Formular de înregistrare ca parte interesată

Reprezentanții societății civile/asociațiile de business și alte părți care sunt interesate de procesul decizional în cadrul Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării și nu se regăsesc în lista părților interesate, sunt rugați să completeze Formularul de înregistrare.

Formularul conține următoarele date:

  • Denumirea asociației/organizației;
  • Persoana de contact și datele acesteia (adresă, telefon, e-mail);
  • Domeniile de activitate ale asociației/organizației, precum şi domeniile de interes ale asociației/organizației;

Totodată, părțile implicate care se regăsesc în listă şi constată inexactități privind datele prezentate, sunt rugați să transmită o notificare la adresa de e-mail: dcpp@mded.gov.md sau să apeleze la nr. de telefon: 0 22 250 603.

Linia telefonică instituțională de informare a societății civile
(+373 22) 250-663

Programe anuale de proiecte de  decizii

Rapoarte anuale privind transparența