Cadrul de reglementare

Legea nr.239-XVI din 13.11.2008 privind transparența în procesul decizional 

Hotărîrea Guvernului nr.967 din 09 august 2016 „Cu privire la mecanismul de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional”

Lista persoanelor responsabile de transparență

Lista părților interesate

Linia telefonică instituțională de informare a societății civile
(+373 22) 250-663

Programe anuale de proiecte de  decizii

Rapoarte anuale privind transparența