Un grup guvernamental de lucru va investiga problema emisiilor poluante din mun Bălți

La inițiativa Guvernului Republicii Moldova, Ministerul Economiei a convocat o ședință de lucru privind remedierea rapidă a situației create în regiunea municipiului Bălți, unde au fost constatate evoluții cu efect poluant al mediului ambiant. Ședința a fost prezidată de Viceprim-ministrul Andrian Candu, ministru al Economiei.

Vicepremierul Andrian Candu a subliniat necesitarea soluționării cât mai urgente a situației din mun. Bălți în vederea evitării unor situații critice la capitolul poluării mediului, care ar putea pune în pericol sănătatea populației din regiune și perturba activitatea agenților economici.

În vederea investigării problemei și identificării soluțiilor a fost decisă crearea unui Grup de lucru operativ din care vor face parte reprezentanți din cadrul Ministerelor Agriculturii şi Industriei Alimentare, Mediului, al Sănătății, Inspectoratului Ecologic de Stat, Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea Producției Alcoolice, Centrului Național de Sănătate Publică, Primăriei mun. Bălți, administrației ZEL „Bălți”. Totodată, din Grupul de lucru operativ vor mai face parte reprezentanți ai întreprinderilor cu capital străin, rezidente ai ZEL „Bălți”: „Gebauer&Griller” SRL, „Draexlmaier” SRL, de la ÎM „Elektromanufacturing” SRL și ai SA „Vinăria din Vale”.

Menționăm că, Ministerul Mediului şi Inspectoratul Ecologic de Stat, în comun cu Ministerul Sănătăţii şi Centrul Naţional pentru Sănătate Publică, vor monitoriza permanent (24/24 ore) situaţia din mun. Bălţi şi vor raporta săptămînal, membrilor Grupului de lucru operativ, concluziile respective. Concomitent, Ministerul Mediului şi Inspectoratul Ecologic de Stat, în comun cu Ministerul Sănătăţii şi Centrul Naţional pentru Sănătate Publică vor întreprinde măsurile de rigoare pentru prelevarea probelor din atmosferă, sol, apă etc. şi vor prezenta Grupului de lucru operativ (la fel săptămînal, în primele trei luni din data creării GL, iar ulterior lunar pînă la finele anului curent) constatările corespunzătoare.

La rîndul său, Secretariatul Grupului de lucru operativ va generaliza informaţia obţinută şi va informa Prim-Ministrul Guvernului Republicii Moldova despre progresele înregistrate la capitolul vizat.

Evidențiem că, ședinţele Grupului de lucru vor fi convocate săptămânal sau la necesitate, pentru a supune discuţiei evoluţia situaţiei pe marginea subiectului în speţă. După caz, în activitatea Grupului de lucru vor fi atraşi şi alţi specialişti din domeniu. Ministerul Economiei va monitoriza și va asigura controlul asupra procesului realizării sarcinilor planificate pentru perioada funcționării Grupului de lucru operativ.

Amintim că trei agenți economici: Gebauer&Griller, Draexlmaier, Elektromanufacturing au sesizat autoritățile că activitatea lor este periclitată din cauza oxidării producției finale, provocată, din punctul lor de vedere, de emisiile poluante din aer rezultate în urma anumitor activități industriale din zonă.