Un nou produs de garantare a creditelor pentru ÎMM-le afectate de criza pandemică

ÎMM-urile afectate de criza pandemică și consecințele economice generate de declararea stării de urgență vor putea beneficia de credite în sumă de până la 5 mln. lei, garantate de stat în proporție de până la 80%, fără perceperea comisionului de garantare pentru primii doi ani.

 ODIMM, în comun cu Ministerul Economiei și Infrastructurii, a elaborat un Produs nou de garantare care a fost în prealabil avizat și coordonat cu Asociația Băncilor din Moldova și băncile comerciale. În acest sens, astăzi a avut loc o ședință online cu participarea tuturor instituțiilor responsabile, unde noul instrument a fost prezentat și suspus dezbaterilor.

„Noul produs de garantare este adaptat la necesitățile mediului de afaceri în contextul situației pandemice și are drept scop susținerea ÎMM-urilor afectate de criză.  Apreciem receptivitatea și deschiderea băncilor comerciale pentru o nouă colaborare, ele fiind actorii importanți în lansarea și implementarea noului produs de garantare”, a menționat în cadrul ședinței Lilia Palii, secretarul general de stat al Ministerul Economiei și Infrastructurii.

În curând, noul produs de garantare va fi pus la dispoziția băncilor comerciale, pentru ca, ulterior, companiile aflate în dificultate să poată beneficia de garanții pentru credite. Astfel, micro întreprinderile vor putea contracta credite pentru capitalul circulant cu o valoare de până la 1 mln. lei, întreprinderile mici –  până la 3 mln. lei, iar cele mijlocii –  până la 5 mln lei.

Suma creditului pentru mijloacele financiare utilizate în scopuri investiționale, nu va fi limitată, statul garantând maxim 80% din suma creditului, cu o valoare a garanției de până la 5 mln. lei.

 „Avem un parteneriat durabil cu instituțiile bancare din țară în implementarea programelor și instrumentelor de suport, ce vin în sprijinul agenților economici. Totodată, apreciem susținerea Ministerului Economiei și Infrastructurii în elaborarea de noi produse și instrumente pentru întreprinderi. Noul produs va ajuta companiile să acceseze credite preferențiale pentru depășirea crizei și reprezintă a doua șansă pentru ÎMM-urile aflate în dificultate în această perioadă”, a declarat Iulia Costin, director general ODIMM.

În cadrul ședinței online, a fost abordat și subiectul îmbunătățirii permanente a procesului de emitere, monitorizare și executare a garanțiilor financiare. În urma propunerilor parvenite de la reprezentanții sectorului bancar, vor fi operate o serie de ajustări la Contractul-tip de colaborare dintre ODIMM și băncile comerciale, care vor simplifica procesul propriu-zis de garantare.

Produsul nou de garantare a fost elaborat în urma angajării răspunderii Guvernului față de Parlament, prin aprobarea modificărilor la Legea bugetului de stat pentru anul 2020, astfel fiind alocate suplimentar 50 mln. lei pentru capitalizarea Fondului de Garantare a Creditelor, gestionat de ODIMM.

FGC este singurul fond de garantare a creditelor din Republica Moldova, care are misiunea de a asigura accesul la finanțare pentru întreprinderile autohtone prin emiterea garanțiilor financiare.

Până în prezent, prin intermediul FGC au fost acordate 422 garanții financiare în sumă de 164,6 milioane lei, care au facilitat acordarea creditelor în sumă de 477,5 milioane lei și au generat investiții în economie în valoare totală de 698,5 milioane lei.

Imagini