Un nou Sistem informațional automatizat pentru supravegherea pieței este elaborat de MEI

Ministerul Economiei și Infrastructurii cu sprijinul proiectului Uniunii Europene „Suport pentru cadrul Infrastructurii Calității în Contextul DCFTA în Republica Moldova” este la etapa finală a sarcinii tehnice pentru Sistemul informațional automatizat național de informare și comunicare pentru supravegherea pieței.

Proiectul are ca obiectiv punerea la dispoziția autorităților de supravegherea a pieței și a Serviciului Vamal a unui instrument de asistență în identificarea produselor nesigure sau neconforme puse pe piață sau care urmează a fi introduse pe piață. Viitorul sistem informațional va sprijini, în regim automatizat, procedurile de conlucrare între autoritățile de supraveghere a pieței și Serviciul Vamal.

„Este primordial să ne asigurăm că produsele sunt conforme cu cerințele esențiale aplicabile și că nu pun în pericol sănătatea, siguranța sau alte aspecte ce țin de protecția cetățenilor. Sistemul respectiv este o soluție informatică valoroasă, care va fi realizată în conformitate cu normele europene. Depunem toate eforturile pentru a crea un soft eficient, sigur și modern”, susține ministrul Economiei și Infrastructurii, Sergiu Railean.

Asigurarea securității informației va fi realizată în conformitate cu cerințele standardelor internaționale şi va sublinia faptul că sistemul este un produs hard și soft, care corespunde în totalitate cerințelor utilizatorilor, inclusiv şi în ceea ce privește securitatea informațională.