Un proiect european de anvergură va contribui la dezvoltarea antreprenoriatului social în Republica Moldova

Proiectul “EU4Youth – Social Innovation Impact – a strategic partnership!”, finanțat de Comisia Europeană, prin programul ”EU4Youth – Fostering youth employment and societal change though social entrepreneurship” a fost lansat, recent, la Chișinău. La eveniment a participat secretarul general de stat al Ministerului Economiei și Infrastructurii, Lilia Palii.

Proiectul are o durată de 34 de luni și un buget în valoare de 1.666.612,83 Euro, din care finanțarea UE este de 1.499.951,45 Euro. Partenerii Proiectului sunt Fundația ”Ecoul Cernobîlului” din Republica Moldova, în parteneriat cu Fundația ”Alături de Voi” România, Asociația de Cooperare Transfrontalieră ”Euroregiunea Dunărea de Jos” din România, Agenția de Cooperare Transfrontalieră și Integrare Europeană din Republica Moldova și Asociația ”Noua generație” din Ucraina.

Scopul Proiectului este valorificarea potențialului antreprenoriatului social, implicând tinerii din Republica Moldova, Ucraina și România. Pe durata implementării, cei 5 parteneri vor derula campanii media de promovare a impactului economic și social, pe care îl generează întreprinderile sociale în comunitate și vor înființa 4 Laboratoare de Inovație Socială în Chișinău, Cahul, Cantemir și Ismail conectate cu Academia ADV din Iași, România. Prin aceste laboratoare, peste 1500 de tineri vor beneficia de formare și informare în domeniul antreprenoriatului social. Aceștia vor participa apoi la competiția ”Acceleratorul de Întreprinderi Sociale”, unde 8 întreprinderi sociale din țara noastră și Ucraina vor beneficia de finanțare pentru implementarea planurilor de afaceri.

Proiectul mai prevede crearea unei hărți interactive a întreprinderilor sociale și a unui Observator Regional, care va colecta periodic date statistice din sector. De asemenea, va fi dezvoltată o platformă de e-learning dedicată antreprenoriatului social și va fi organizată o serie de evenimente de advocacy și informare pentru crearea unui eco-sistem favorabil dezvoltării întreprinderilor.

Acest proiect corespunde obiectivelor Programului Național de Dezvoltare a Antreprenoriatului Social din R. Moldova 2021-2025 și politicilor din Ucraina. Pentru eficiența intervenției, proiectul vizează implicarea tuturor actorilor care activează deja în cele două țări, sau au pe agenda publică dezvoltarea acestui domeniu.

În cadrul evenimentului Lilia Palii a felicitat partenerii Proiectului cu succesul obținut, subliniind importanța acestuia atât la nivel național, cât și regional, datorită anvergurii sale și nivelului de reprezentativitate.

„Antreprenoriatul social este tipul de afacere, care are drept scop nu doar maximizarea profitului, dar și creşterea bunăstării societăţii. Profitul întreprinderilor care practică antreprenoriatul social se reinvesteşte pentru a susţine o cauză socială, a identifica noi nevoi sociale, a încuraja incluziunea în societate a persoanelor cu dizabilităţi, a asigura ocuparea forţei de muncă şi a utiliza resurse alternative.

Potrivit secretarului general de stat, pentru a crește nivelul de interes pentru antreprenoriatul social, cu suportul partenerilor de dezvoltare, MEI a inițiat elaborarea unui Program naţional pentru dezvoltarea antreprenoriatului social în Republica Moldova, care va îngloba un plan de acțiuni pentru dezvoltarea antreprenorialului social în anii anii 2021-2025. De asemenea, va fi elaborat un Program de suport a antreprenoriatului social, care va fi implementat de ODIMM.

„Suntem siguri că unificarea și sincronizarea acțiunilor Guvernului Republicii Moldova cu cele ale inițiativelor private susținute de partenerii de dezvoltare, cum ar fi cazul acestui proiect, ne va ajuta să obținem rezultate mari în dezvoltarea unei economii durabile și incluzive, precum și un grad mai înalt de responsabilizare socială, a antreprenorilor în mod special, dar și a întregii societăți în general”, a spus Lilia Palii.

În Republica Moldova antreprenoriatul social este la o etapă incipientă de dezvoltare. Procedura de obținere a statutului de întreprindere socială este reglementată începând cu finele anului 2017, prin  Legea cu privire la antreprenoriat și întreprinderi. De la începutul anului curent, trei întreprinderi au obținut statutul oficial de întreprindere socială sau întreprindere socială de inserție, atribuit de către Comisia Națională pentru Antreprenoriat Social de pe lângă MEI.

Conform datelor statistice, Economia socială în Europa acoperă peste 14.5 milioane de angajați remunerați, ceea ce reprezintă echivalentul a aproximativ 6,5% din populația aptă de muncă, iar aproximativ una din patru întreprinderi create, ar fi o întreprindere socială.