Uniunea Europeană a acordat asistență tehnică Republicii Moldova pentru a intensifica sprijinul acordat întreprinderilor mici și mijlocii din mediul rural

IMM-urile rurale moldovenești au beneficiat de sprijinul curent al Uniunii Europene (UE). Proiectul de asistență tehnică (AT) finanțat de UE „Politici de sprijin pentru întreprinderile mici și mijlocii din zonele rurale” și-a prezentat principalele activități și rezultate în cadrul unui eveniment de presă la Centrul de Informare al Uniunii Europene de la Chișinău – „Europe Café”, pe 20 iunie.

Prin intermediul grantului anterior „Dezvoltarea zonelor rurale în Republica Moldova”, acordat direct către ODA (fosta ODIMM), cu un buget de 4 milioane de euro, UE a sprijinit dezvoltarea antreprenoriatului în zonele rurale din Moldova. În total, 564 de întreprinderi au beneficiat de granturi directe, vouchere, instruire și consultanță gratuită pentru elaborarea planurilor lor de afaceri, ceea ce a dus la crearea a 1582 de locuri de muncă. Finanțarea din partea Uniunii Europene a atras investiții totale de peste 8 milioane de euro în economia națională.

Deasemenea, proiectul de asistență tehnică (AT) finanțat de UE „Politici de sprijin pentru întreprinderile mici și mijlocii din zonele rurale” a completat grantul direct cu obiectivul principal de a sprijini Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării (MDED) în eforturile sale de a crea un mediu de afaceri mai prietenos, de a promova dezvoltarea IMM-urilor și de a stimula diversificarea economiei rurale. Acesta a sprijinit Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului (ODA) în procesul de reorganizare instituțională și operațională a acesteia în vederea îmbunătățirii performanței sale pentru a asista mai bine IMM-urile din Moldova. Proiectul de AT a fost lansat în septembrie 2020, pentru o perioadă de 34 de luni, și se încheie pe 30 iunie 2023.

Recent, Delegația UE în Republica Moldova a anunțat cea de-a doua etapă de asistență pentru ODA în valoare de 8 milioane de euro.

Sprijinul acordat IMM-urilor a fost întotdeauna una dintre prioritățile UE în Republica Moldova, dar ne dorim să fim și mai eficace în anii următori. Aproximativ 50.000 de IMM-uri moldovenești vor fi sprijinite în cadrul Planului economic și de investiții al Parteneriatului Estic, cu accent pe ecologizare și digitalizare. Vor exista, prin urmare, multe oportunități noi pentru IMM-urile moldovenești care vor apărea. Antreprenorii trebuie să fie mai activi în căutarea acestora”, a declarat Boris Filipov, Ofițerul de programe pentru dezvoltare economică și oportunități de piață, Delegația Uniunii Europene în Republica Moldova.

Secretara de Stat al Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării al Republicii Moldova, Veronica Arpintin, a subliniat importanța susținerii IMM-urilor din mediul rural și a mulțumit Uniunii Europene pentru contribuția și sprijinul acordat în acest sens.

„Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării inițiază și dezvoltă politici, în vederea sporirii suportului pentru întreprinderile mici și mijlocii din zonele rurale. Suntem recunoscători pentru asistența și expertiza oferită de Uniunea Europeană Republicii Moldova. În continuare, vom depune eforturile în identificarea soluțiilor optime pentru a depăși provocările și a oferi ajutor întreprinderilor mici, inclusiv celor din mediul rural”, a menționat secretara de stat, Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării, Veronica Arpintin.

Apreciem suportul oferit de Proiectul European de Asistență Tehnică în vederea consolidării capacității instituționale a Organizației pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului, în special în procesul de reformare, ajustare a instrumentelor de suport existente pentru IMM-uri și dezvoltarea de noi instrumente pentru îmbunătățirea serviciilor oferite de către ODA pentru IMM-uri. Suntem recunoscători pentru asistența acordată în promovarea și vizibilitatea instituției, crearea identității vizuale, designul materialelor promoționale, dar și pentru acțiunile de consolidare a capacităților echipei ODA”, a declarat Dumitru Pîntea, director general, Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului (ODA).

„În Moldova, IMM-urile sunt o piatră de temelie a economiei locale, generând 48% din produsul intern brut (PIB) al țării. Prin urmare, sectorul IMM-urilor trebuie să joace un rol semnificativ în îmbunătățirea calității condițiilor de trai, în special în zonele rurale, pentru o dezvoltare durabilă și incluzivă a Republicii Moldova”, a declarat Kostas Hatziyannis, director de proiect din cadrul Vakakis and Associates S.A. (contractorul AT).

În 2020, când a fost lansat proiectul, numărul de IMM-uri se ridica la 58,1 mii de întreprinderi, în timp ce la sfârșitul anului 2022, numărul IMM-urilor a crescut la 59,4 mii, reprezentând aproximativ 98,4% din numărul total de întreprinderi raportoare. Conform datelor disponibile de la Biroul Național de Statistică, analiza indicatorilor IMM-urilor în anul 2021 indică faptul că: venitul mediu din vânzări pe întreprindere a fost de 3,1 milioane de lei, cu 470,4 mii de lei (sau 17,9%) mai mult decât în anul 2020; veniturile din vânzări ale IMM-urilor în medie pe angajat au constituit 582,9 mii de lei, cu 109,1 mii de lei (sau 23,0%) mai mult decât în anul 2020; numărul mediu de angajați pe întreprindere în anul 2021 a fost de 5 persoane.