Valeriu Lazăr: Competitivitatea sporită ne va scoate din lumea a treia

Semnarea și implementarea Acordului de Asociere cu Uniunea Europeană, implicit al Acordului de Liber Schimb Aprofundat şi Comprehensiv (DCFTA) mută accentele în ceea ce priveşte dezvoltarea economică a ţării noastre pe competitivitate, care înseamnă calitate, inovare şi eficienţă. Anume competitivitatea sporită este obiectivul, atingerea căruia ne va scoate din lumea a treia”, adeclarat viceprim-ministrul, ministrul Economiei, Valeriu Lazăr, în cadrul celui de-al III-a Forum UE-Moldova, care a avut loc la 19 iunie curent, la Bălți.

La sesiunea forului dedicată beneficiilorZonei de Liber Schimb, participanţii au pus în discuţie prevederile Acordului de Liber Schimb Aprofundat şi Comprehensiv dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeană, mecanismul de implementare al acestuia, comunicarea Guvernului, în acest context, cu mediul de afaceri şi răspunsurile la provocările în perioada de implementare a DCFTA.

În context,Viceprim-ministrul Valeriu Lazăr a menţionat că principalele beneficii ale instituirii Zonei de Liber Schimb cu UE vor decurge din dinamizarea investiţiilor străine directe, accesul la reţelele internaţionale de distribuţie şi lansarea afacerilor pe plan internaţional, cât şi din predictibilitatea cadrului juridic bilateral, care reprezintă fundamentul dezvoltării relaţiilor de afaceri. În vederea implementării prevederilor Acordului, a fost elaborat un Plan Național de acțiuni care urmează a fi aprobat de către Guvern în următoarele săptămâni.

De asemenea, oficialul a susţinut în discursul său, că instituirea Zonei de Liber Schimb va avea un impact direct asupra bunăstării populaţiei. Investiţiile directe în economie, sporirea competitivității  întreprinderilor autohtone, în special a IMM-urilor, prin facilitarea accesului la finanțare, accesul pe noi pieţe de desfacere, perfecţionarea cadrului de reglementare va conduce la dezvoltatea întreprinderilor, la crearea noilor locuri de muncă cu salarii  mai bune. Concomitent, dezvoltarea economică va extinde baza fiscală şi va permite mai multe investiţii publice în infrastructură, precum drumuri, utilităţi, servicii medicale şi educaţionale mai accesibile şi mai calitative, dar şi majorarea alocaţiilor sociale.   

Totdată, ministrul Economiei a susţinut că  Acordul va oferi beneficii la export mai mari decât regimul actual al Preferinţelor Comerciale Autonome (ATP) şi o previzibilitate pe termen lung pentru afaceri şi investiţii, în special în contextul în care aceasta implică liberalizarea graduală a comerţului cu bunuri şi servicii, libera circulaţie a forţei de muncă, reducerea taxelor vamale, eliminarea barierelor tehnice şi netarifare, dar și armonizarea legislaţiei RM la Acquis UE în mai multe sectoare ale economiei.

Pentru instituirea ZLSAC, Republica Moldova urmează să întreprindă un șir de acțiuni importante în diverse domenii, atât în sectorul public, cât şi cel privat. Respectiv, pentru a beneficia deplin de oportunităţile oferite de Acordul cu UE, se impun eforturi conjugate nu doar din partea instituțiilor guvernamentale, dar și din partea societății și businessului în sporirea competitivităţii.

Potrivit ministrului Economiei acţiunile planificate pentru implementarea DCFTA va necesita suport financiar din partea UE, precum și un schimb de know-how cu Republica Moldova. În acest sens, UE a sprijinit Republica Moldova încă de la lansarea negocierilor în cadrul Programului Comprehensiv de Consolidare Instituțională, alocând finanţări în valoare de 41 milioane euro în perioada 2011-2013. Aceste eforturi au fost parte a unui pachet de asistență din cadrul Instrumentului European de Vecinătate şi Parteneriat, în valoare de 273 milioane euro pentru 2011-2013. Acesta a inclus asistență financiară, dar și sesiuni de instruire și activități de consiliere (Twinning, TAIEX, etc). Următoarea asistență destinată implementării DCFTA este planificată în noul Instrument european de vecinătate pentru 2014-2020.

Cel de-al III-a Forum UE-Moldova se desfăşoară în perioada 19 – 20 iunie şi este organizat de Asociaţia pentru Politică Externă (APE). Evenimentul întruneşte peste 150 de participanţi, oficiali de rang înalt, prim-ministrul Iurie Leancă, preşedintelui Parlamentului, Igor Corman, ministrul federal pentru cooperare economică, Gerd Mueller, politicieni, reprezentanţi ai corpului diplomatic, experţi din Polinia, România şi alte state. În cadrul Forului a fost semnat acordul moldo-german de asistenţă pentru dezvoltare.