Valeriu Lazăr: impactul pozitiv al DCFTA depinde acum de mobilizarea ministerelor sectoriale, inclusiv în dialogul cu sectorul privat

Viceprim-ministrul, ministrul Economiei, Valeriu Lazăr, a convocat o ședință cu reprezentanții tuturor ministerelor și autorităților publice centrale responsabile de implementarea Acordului de comerț liber aprofundat și cuprinzător (DCFTA) cu Uniunea Europeană pentru a examina mersul pregătirii de intrarea în vigoare a acestuia.

În cadrul ședinței a fost examinat orarul realizării acțiunilor ce țintesc implementarea cât mai eficientă a viitorului Acord, inclusiv transpunerea mai multor directive europene, consolidarea capacităților instituțiilor de stat pentru a face față noilor cerințe și informarea agenților economici asupra beneficiilor și oportunităților deschise de Acordul de comerț liber, astfel încât operatorii economici să beneficieze la maxim de oportunitățile deschise de acesta.

Valeriu Lazăr a informat că Foaia de parcurs pentru sporirea competitivității elaborată de Ministerul Economiei a identificat constrângerile asupra cărora urmează să-și concentreze eforturile instituțiile de stat și agenții economici și a cerut autorităților publice să prezinte, în termen de două săptămâni, planuri sectoriale de acțiuni în vederea implementării DCFTA.  Amintim că Uniunea Europeană a decis alocarea a 30 de milioane de euro pentru implementarea prevederilor Acordului de comerț liber.

Ministrul Economiei a reiterat că Acordul de comerț liber cu Uniunea Europeană nu are ca scop să îndepărteze partenerii comerciali tradiționali ai Moldovei. „Elementul de bază al Acordului de comerț liber nu este doar liberalizarea comerțului și integrarea în cea mai mare și prosperă piață, ci și adoptarea regulilor de joc europene, stabile și previzibile, care vor contrubui la crearea unui climat investițional atractiv în Republica Moldova, în beneficiul atât al agenților economici, cât și al consumatorilor”, a declarat viceprim-ministrul Valeriu Lazăr. Oficialul a precizat că urmare a implementării acordurilor este așteptată creșterea competitivității economiei locale, implicit ridicarea calității mărfurilor plasate pe piață, a serviciilor prestate și prețuri mai adecvate.

Potrivit viceprim-ministrului Valeriu Lazăr, unul din documentele elaborate de Ministerul Economiei în cadrul angajamentelor față de Uniunea Europeană este Nomenclatura combinată a mărfurilor, care reunește denumirile de produse și taxele vamale, care în prezent se regăsesc în documente diferite.  Nomenclatura combinată ar urma să intre în vigoare de la 1 ianuarie 2015.

Alte angajamente țin de gestionarea contingentelor tarifare pentru exportul în Uniunea Europeană. Potrivit viceprim-ministrului Valeriu Lazăr, Guvernul a negociat dublarea cotelor de export în Uniunea Europeană a produselor agricole cele mai sensibile – merele, prunele, strugurii de masă și roșiile – și a rugat autoritățile responsabile să definitiveze mecanismele de certificare a produselor pentru export, precum și să-și consolideze capacitățile de realizare a prevederilor DCFTA. Aceasta pentru că beneficiile pentru sectorul privat depind de gradul de implicare și capacitatea Ministerelor sectoriale de a-și îndeplini responsabilitățile.

Valeriu Lazăr a subliniat că în paralel cu DCFTA va intra în vigoare și Acordul de comerț liber cu Turcia, care reprezintă o nouă oportunitate pentru agenții economici din Moldova.