Valeriu Lazăr şi Abdoulaye Seck au semnat Acordul de grant pentru ameliorarea competitivităţii

Viceprim-ministrul, Ministrul Economiei, Valeriu Lazăr şi managerul de ţară al Băncii Mondiale, Abdoulaye Seck, au semnat la 4 martie, curent, Acordul de grant dintre Republica Moldova, Banca Internaţională pentru Reconstrucţii şi Dezvoltare şi Asociaţia Internaţională pentru Dezvoltare în vederea pregătirii Proiectului de Ameliorare a Competitivităţii II (PAC II).

În cadrul evenimentului, Valeriu Lazăr a ţinut să mulţumească echipei care a contribuit la pregătirea şi semnarea acestui Acord.  „Aşteptările de la acest parteneriat sunt foarte mari, avem de muncit mult în continuare pentru a valorifica mijloacele grantului, astfel încât să sporim competitivitatea întreprinderilor, să le oferim noi instrumente de finanţare şi accesul pe noi pieţe”, a spus ministrul Economiei.

Valoarea totală a proiectului constituie 495,500 dolari SUA şi va fi finanţat din Fondul fiduciar programatic multi-donator pentru dezvoltarea capacităților în regiunea Europei și Asiei Centrale. 

Proiectul conţine patru componente, acestea vizând consolidarea capacităţii Reformei Regulatorii, a competitivităţii IMM-urilor, instrumentelor fiscale, a capacităţilor de achiziţii publice şi management financiar.

Reprezentantul permanent al BM la Chişinău, Abdoulaye Seck, a exprimat convingerea că asistența dată va facilita pregătirea proiectului PAC II în conformitate cu politicile operaționale și procedurile Băncii Mondiale, consolidînd capacitățile autorităților publice beneficiare, inclusiv a Ministerului Economiei. Oficialul a exprimat satisfacția pentru conlucrarea experților ambelor instituții atît pentru proiectul sus-menționat, cît și pe alte segmente al cadrului de cooperare sectorial.

Ministerul Economiei va crea un Consiliu de Supraveghere inter-ministerial pentru supravegherea generală, coordonarea şi orientarea strategică a proiectului. Comitetul  de Supraveghere va fi condus de ministrul Economiei. Consiliul de Supraveghere va mai include membri ai Cancelaria de Stat, Ministerul Finanţelor şi alte părţi interesate relevante. 

Notă: Proiectului Băncii Mondiale de Ameliorare a Competitivităţii II (PAC II) are drept obiectiv îmbunătăţirea competitivității întreprinderilor autohtone, în special a întreprinderilor mici și mijlocii, prin facilitarea accesului la finanțare pe termen mediu și lung, accesul pe noi pieţe de desfacere, perfecţionarea cadrului de reglementare a  afacerilor. Valoarea totală a Proiectului este de 45 mln. dolari. Principalele componente sunt: linie de credit pentru sectorul privat, în special IMM-uri, suport la implementarea Reformei Regulatorii, fortificarea capacităţilor instituţionale ale ODIMM şi MIEPO (dezvoltarea strategiilor, a serviciilor pentru IMM-uri care vor impulsiona accesul acestora pe noi pieţe şi creşterea competititivăţii), granturi de co-finantare pentru sectorul privat pentru dezvoltarea serviciilor de consultanţă în afaceri ş.a.