Valeriu Lazăr: suntem pregătiți să trecem la următoarea etapă de implementare a conceptului de dezvoltare regională

După 5 ani de implementare practică a conceptului de dezvoltare regională, putem constata crearea tututor premiselor legislative și instituționale pentru demararea următoarei etape a procesului, și anume de internaționalizare, dar și de absorbție a fondurilor de coeziune ale Uniunii Europene, a declarat viceprim-ministrul, ministrul Economiei, Valeriu Lazăr, în cadrul Forumului internațional „Depășirea disparităților regionale”, care se desfășoară la Chișinău, cu participarea reprezentanților a peste 20 de țări.

Viceprim-ministrul Valeriu Lazăr, care este și președinte al Consiliului național de coordonare a dezvoltării regionale, a apreciat că instituțiile din domeniu – Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor, Agențiile de dezvoltare regională, Consiliul și Fondul de dezvoltare regională, alte instituții – sunt complet funcționale și reprezintă o bună platformă pentru stabilirea corectă și de comun acord dintre părțile interesate la nivel central și local a priorităților în baza cărora să fie alocate mijloacele interne și externe ce țintesc dezvoltarea în regiunile țării și eliminarea disparităților între acestea, cu eficiență maximă. Oficialul a pledat pentru internaționalizarea procesului, astfel încât ADR-urile să preia cele mai bune practici europene, iar Forumul desfășurat la Chișinău reprezintă o bună oportunitate de preluare a experienței de succes și de scurtare a căii spre o dezvoltare economică robustă și inclusivă a regiunilor Republicii Moldova.

Ministrul Valeriu Lazăr a evidențiat actualitatea tematicii, or disparitățile în dezvoltarea regiunilor unei țări alimentează procesele periculoase ce pun presiune pe stabilitatea internă și integritatea acesteea.

Valeriu Lazăr a menționat că rețeaua incubatoarelor de afaceri, dezvoltată de către Ministerul Economiei în regiunile țării cu suportul partenerilor de dezvoltare s-a integrat eficient în instrumentele de dezvoltare regională în vederea atingerii obiectivului general de creștere economică calitativă și inclusivă, care să ofere șanse egale cetățenilor Republicii Moldova pe întreg teritoriul țării, acces la infrastructură și o calitate a vieții sporită.