Valorificarea energiei regenerabile pe agenda MEI

Ministerul Economiei și Infrastructurii în parteneriat cu Agenția Internațională pentru Energie Regenerabilă (IRENA) a organizat atelierul de lucru dedicat finalizării și prezentării rezultatelor exercițiului de evaluare a gradului de pregătire privind valorificarea energiei regenerabile în Republica Moldova.

Inițiat în primăvara anului 2018, la propunerea Ministerului Economiei și Infrastructurii, exercițiului de evaluare a gradului de pregătire privind valorificarea energiei regenerabile (Renewables Readiness Assessment – RRA) reprezintă un instrument comprehensiv de evaluare a condițiilor oferite de către Republica Moldova cu scopul dezvoltării și promovării sectorului surselor de energie regenerabilă.

„Exercițiul de elaborare a RRA, în cazul Republicii Moldova, a avut loc pe parcursul anului 2018, în paralel cu procesul de elaborare și promovare a cadrului secundar aferent Legii privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile – lucru care a făcut posibilă interacțiunea directă și necondiționată dintre părțile implicate sau interesate de respectivele procese, și ca rezultat, configurarea unui cadru normativ de o manieră care să răspundă celor mai înalte rigori și standarde cunoscute la zi. Astfel, elaborarea RRA, ca și proces, a instituit o platformă reală de comunicare între cele mai interesate părți, astfel ca interacțiunea dintre acestea să fie una cât mai directă și cât mai productivă, în beneficiul comunității investitorilor, a autorităților naționale, și nu în cele din urmă, în beneficiul consumatorului final și a preocupărilor noastre pentru o dezvoltare durabilă a Republicii Moldova”, a declarat Vitalie Iurcu, Secretar de stat pe domeniul economic, din cadrul Ministerului Economiei și Infrastructurii.

Directorul pentru suport național și parteneriate al IRENA, Gurbuz Gonul, a menționat că „Analiza Agenției arată că, pentru a consolida sectorul energiei regenerabile, sunt necesare mai multe ingrediente, printre care un mediu de reglementare consolidat, un interes sporit al băncilor pentru creditarea inițiativelor pe domeniu și un nivel mai ridicat de înțelegere și sprijin al publicului pentru sursele regenerabile de energie. Aceste măsuri vor permite țării să pună energia regenerabilă în centrul procesului de elaborare a politicilor energetice și să permită o tranziție lină către o energie curată”.

Atelierul de lucru a adunat peste 70 de participanți din sectorul guvernamental, financiar, energetic, academic și privat, potențiali investitori locali, cât și internaționali.

Imagini: