Valorile pentru criteriile de clasificare a întreprinderilor micro, mici și mijlocii vor fi majorate

Modificările aprobate, astăzi, de Guvern, prevăd dublarea cifrei de afaceri și a activelor totale deținute de Întreprinderile Mici și Mijlocii (ÎMM). Astfel, noii indicatori de clasificare vor permite mai multor întreprinderi să beneficieze de programe de suport.

Potrivit documentului, se vor considera întreprinderi micro cele care au o cifră anuală de afaceri de până la 18 milioane de lei sau dețin active totale de până la 18 milioane lei (în comparație cu 9 milioane anterior); întreprinderi mici – cele cu o cifră anuală de afaceri de până la 50 de milioane de lei sau care dețin active totale de până la 50 de milioane de lei (de la 25 milioane lei anterior), iar întreprinderi mijlocii – cele cu o cifră anuală de afaceri de până la 100 de milioane de lei sau dețin active totale de până la 100 de milioane de lei (de la 50 milioane lei anterior).

În urma acestei ajustări, un număr mai mare de întreprinderi vor putea fi considerate ÎMM-uri și astfel vor fi eligibile pentru obținerea suportului în cadrul programelor de stat pentru dezvoltarea întreprinderilor micro, mici și mijlocii, implementate prin intermediul Organizației pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului (ODA) sau alte instituții. Respectiv, un număr mai mare de antreprenori vor fi susținuți prin finanțare nerambursabilă sau instruiri în vederea creșterii și internaționalizării afacerilor acestora, adaptării la principiul „economiei verzi”, obținerii garanțiilor financiare pentru contractarea creditelor de la băncile comerciale sau în acțiuni de susținere a tinerilor întreprinzători și dezvoltarea antreprenoriatului feminin.

De asemenea, ÎMM-urile vor putea beneficia de anumite oportunități și avantaje la nivel internațional. Modificările vor permite unui număr mare de întreprinderi să-și mențină statutul de întreprindere micro.