Viceministrul Economiei a efectuat o vizită de lucru în raionul Edineț

23 februarie, Chișinău – Viceministrul Economiei, Vitalie Iurcu, a întreprins  o vizită de lucru în raionul Edineț, unde a discutat cu autoritățile publice locale, conducătorii serviciilor desconcentrate în teritoriu, cu mediul de afaceri și cetățenii despre situația social-economică din țară și unitatea teritorial administrativă respectivă, precum și problemele cu care se confruntă aceștia.

În cadrul discuțiilor Vitalie Iurcu a făcut o scurtă trecere în revistă a colaborării dintre Parlament, Guvern și autoritățile locale, a acțiunilor întreprinse de Guvernul Republicii Moldova în direcția ameliorării situației social-economice din țară, precum și a obiectivelor trasate pentru termen scurt și mediu.

Viceministrul s-a focusat pe reformele desfășurate de către Guvern (optimizarea numărului organelor de control, reducerea numărului actelor permisive, consolidarea platformei „ghișeul unic”), crearea condițiilor favorabile pentru domeniu privat, stabilirea contactelor cu partenerii externi, facilitățile acordate businessului, atragerea investițiilor și crearea locurilor de muncă, susținerea agricultorilor locali prin intermediul proiectelor de dezvoltare, realizarea priorităţilor diplomaţiei economice, optimizarea şi eficientizarea activităţii birourilor comercial-economice în cadrul misiunilor diplomatice ale Republicii Moldova peste hotare, precum şi interacţiunea acestora cu autorităţile publice, avantajele regimurilor comerciale ale Republicii Moldova, instrumentele de atragere a investițiilor și promovare a exporturilor (Zonele Economice Libere și Parcurile Industriale), combaterea economiei tenebre etc.

În cadrul sesiunii de întrebări și răspunsuri, viceministrul Vitalie Iurcu, a informat cei prezenți despre viziunile Guvernului la formarea bugetului de stat, politicii bugetar-fiscale pentru anul curent, reformele din sectorul energetic, mediului de afaceri, diplomației economice, administrației publice, mecanismul efectuării controalelor după anularea moratoriului etc.

La rândul său, cei prezenți au ridicat o serie de probleme, soluționarea cărora, în opinia lor, ar impulsiona activitatea atât a mediului de afaceri, cât și regiunii în ansamblu. În special, agenții economici, prezenți la întrevedere au abordat problema exportului de mărfuri și servicii în Balcani, cu tranzitarea teritoriului Uniunii Europene (România, Bulgaria), soluționarea problemei exporturilor produselor moldovenești, în particular a celor industriale pe piața Federației Ruse, aspecte legate de administrarea fiscală (returnarea TVA), colaborarea cu Serviciul Vamal, intenția participării la Forumuri de afaceri, târguri, expoziții etc.

Vitalie Iurcu a dat asigurări că, autoritățile centrale vor depune eforturi, în limita atribuțiilor funcționale, în vederea soluționării problemelor abordate, inclusiv prin stimularea atragerii investițiilor străine și autohtone în regiune, precum și a diferitor fonduri interne și externe.

Imagini: