Viceministrul Economiei, Vitalie Iurcu, a întreprins o vizită de lucru în raionul Vulcănești 

27 iunie 2016, Chișinău – Viceministrul Economiei, Vitalie Iurcu, a întreprins sâmbătă, 25 iunie curent, o vizită de lucru în raionul Vulcănești, unde a discutat cu autoritățile publice locale, conducătorii serviciilor desconcentrate în teritoriu, cu mediul de afaceri și cetățenii despre situația social-economică din țară și unitatea teritorial administrativă respectivă, precum și problemele cu care se confruntă aceștia.

În cadrul discuțiilor Vitalie Iurcu a făcut o scurtă trecere în revistă a colaborării dintre Parlament, Executiv și autoritățile publice locale, a acțiunilor întreprinse de Guvernul Republicii Moldova în direcția ameliorării situației social-economice din țară, precum și a obiectivelor trasate pe termen scurt și mediu. Viceministrul s-a axat pe reformele desfășurate de către Guvern, în țară și, în special, în UTA Găgăuzia – reducerea numărului organelor de control, a actelor permisive, platforma „ghișeul unic”, crearea condițiilor favorabile pentru domeniu privat, stabilirea contactelor cu partenerii externi, facilitățile acordate businessului, atragerea investițiilor și crearea locurilor de muncă, susținerea agricultorilor locali prin intermediul proiectelor de dezvoltare etc.

În cadrul sesiunii de întrebări și răspunsuri, Vitalie Iurcu, a informat pe cei prezenți despre viziunile Guvernului la formarea bugetului de stat, politicii bugetar-fiscale pentru anul curent, reformele din sectorul energetic, mediului de afaceri etc.

La rândul său, participanții la întrunire au abordat mai multe probleme, soluționarea cărora, în opinia lor, ar impulsiona activitatea atât a mediului de afaceri, cât și regiunii în ansamblu. În special, agenții economici, prezenți la întrevedere au abordat problema aprovizionării cu apă a raionului Vulcănești, reparației drumului auto M3, introducerea taxei pe proprietate, reducerea controalelor la comandă a organelor cu funcție de control, colaborarea cu Serviciul Vamal, în speță calcularea valorii în vamă a mărfurilor introduse pe teritoriul țării, problemele cu care se confruntă entitățile economice locale în sectoarele energie electrică, gaz, apă și canalizare, medicină, agricultură, infrastructura de transport etc.

Vitalie Iurcu a dat asigurări că, în măsura posibilităților, autoritățile centrale se vor implica în soluționarea problemelor abordate, inclusiv prin atragerea investițiilor străine directe în regiune, cât și a diferitor fonduri interne și externe.

La ședința de lucru au participat vice-bașcanul UTA Găgăuzia, Vadim Ceban, președintele raionului Vulcănești, Fiodor Terzi, și primarul centrului raional, Victor Petrioglu. 

Imagini: