Vicepremierul Octavian Calmîc participă la Conferință Ministerială a Organizației Mondiale a Comerțului de la Buenos Aires

11 decembrie, Chișinău – Republica Moldova, alături de alte circa 40 state ale lumii și UE, a susținut declarația comună, elaborată și propusă spre dezbateri de China, privind facilitarea investițiilor pentru dezvoltare, care accentuează necesitatea unei cooperări internaționale mai strânse la nivel mondial pentru a crea un mediu mai transparent, mai eficient și mai previzibil pentru facilitarea investițiilor transfrontaliere.

În cadrul acestei reuniuni, vicepremierul Octavian Calmîc a menționat că Republica Moldova sprijină inițiativele, care vizează facilitarea investițiilor, în special, în regiunea noastră. ”Pentru o economie mică și deschisă, precum este cea a Moldovei, investițiile sunt esențiale pentru dezvoltarea noastră. Moldova va sprijini discuțiile din cadrul acestui grup, sperând că va fi adoptat un program de lucru în viitor fiabil pentru toate statele lumii, indiferent de așezarea geografică sau posibilități economice, deoarece nu există un comerț fără investiții și nu există o dezvoltare fără comerț și investiții”, a spus Octavian Calmîc.

Vicepremierul a mai subliniat că Republica Moldova consideră că aceste discuții vor identifica și vor dezvolta elementele unui cadru pentru facilitarea investițiilor străine directe, care vor contribui la îmbunătățirea transparenței și predictibilității măsurilor investiționale; eficientizarea și accelerarea procedurilor și a cerințelor administrative, consolidarea cooperării internaționale, schimbului de informații și de bune practici și relațiile cu părțile interesate relevante, inclusiv prevenirii conflictelor.

La Buenos Aires, în cadrul unei mese rotunde, organizate de către agențiile specializate ONU în ajunul inaugurării oficiale a Conferinței Ministeriale a Organizației Mondiale a Comerțului, viceprim-ministrul, ministrul Economiei și Infrastructurii, Octavian Calmîc, a prezentat, în calitate de speaker principal, experiența Republicii Moldova și rezultatele înregistrate de țara noastră în procesul de implementare a Acordului de Facilitare a Comerțului (TFA), aprobat de către statele membre în cadrul Conferinței Ministeriale de la Bali (2013) și ratificat ulterior de către Parlamentul Republicii Moldova în iunie 2016.

Vicepremierul Octavian Calmîc s-a axat pe măsurile întreprinse de Guvern în direcția respectivă, precum și programele implementate de autorități în direcția susținerii mediului de afaceri și creării unor condiții atractive pentru dezvoltarea acestuia pe toate dimensiunile.

Potrivit ministrului Octavian Calmîc, ratificarea și implementarea de către Republica Moldova a Acordului privind Facilitarea Comerțului, precum şi implicarea activă în procesul de implementare a Declarațiilor ministeriale OMC, reprezintă un semnal clar pentru toți partenerii de dezvoltare privind angajamentele asumate de către autoritățile de la Chișinău.

Implementarea Acordului Organizației Mondiale a Comerțului privind Facilitarea Comerțului, deschide noi posibilități de acces la fondurile de asistență şi suport tehnic pentru țara noastră în vederea dezvoltării şi modernizării infrastructurii, instruirii funcționarilor vamali şi simplificării procedurilor de tranzit vamal a diferitelor produse tarifare.

În cadrul unei alte reuniuni, cu participarea miniștrilor comerțului din țările în curs de dezvoltare, vicepremierul Octavian Calmîc a menționat că angajarea continuă a Grupului LLDC în procesul de negociere a acordurilor OMC pentru statele precum Republica Moldova, care se confruntă cu provocări în materie de comerț și dezvoltare, ce rezultă din lipsa de acces teritorial la mare și din îndepărtarea geografică de piețele internaționale, este extrem de necesară, deoarece oferă oportunitatea țărilor vizate de a se integra în sistemul comercial multilateral. ”În scopul implementării Acordului de facilitare a comerțului, precum și întru încurajarea tuturor membrilor să ia în considerare nevoile și provocările specifice a țărilor în curs de dezvoltare fără ieșire la mare, este important să ne orientăm eforturile în toate negocierile comerciale internaționale, pentru a simplifica și raționaliza în mod semnificativ procedurile vamale în vederea reducerii întârzierilor la porturi și la frontiere”, a accentuat Calmîc.

Viceprim-ministrul, ministrul Economiei și Infrastructurii, Octavian Calmîc, conduce delegația Republicii Moldova la cea de a XI-cea Conferință Ministerială a Organizației Mondiale a Comerțului (MC11), care se va desfășura în perioada 9 – 14 decembrie curent, în capitala Argentinei, Buenos Aires.

Conferința Ministerială a OMC de la Buenos Aires va fi dedicată negocierilor comerciale multilaterale, extinderii liberalizării comerțului cu mărfuri și servicii, oportunităților de aderare a  noilor membri la OMC, problemelor de gender în legalizarea procedurilor comerciale, reglementarea internă a sectorului serviciilor, eficiența implementării Acordului de Facilitare a Comerțului, etc. Declarațiile multilaterale semnate în cadrul acestui summit sunt negociate și decise prin consensul celor 164 de state membre OMC și necesită a fi implementate de către guvernele naționale în mod obligatoriu.

Republica Moldova a devenit membru cu drepturi depline al sistemului mondial de comerț în 2001, iar începând cu 2017  implementează, Acordul internațional privind Facilitarea Comerțului precum și Acordul plurilateral privind Achizițiile Publice (2016) conform rigorilor și principiilor instituite de către OMC.

Imagini: