Vicepremierul Valeriu Lazăr: avem nevoie de un parteneriat cu Patronatele în sporirea competitivităţii întreprinderilor moldoveneşti

17-01-2014, Chișinău – Viceprim-ministrul, ministrul Economiei, Valeriu Lazăr, a avut o întrevedere cu reprezentanții Confederației Patronatelor din Republica Moldova, punând în discuție modalitățile de colaborare între mediul de afaceri și Guvern.

Viceprim-ministrul Valeriu Lazăr a subliniat că Ministerul Economiei are mai multe platforme dedicate dialogului cu mediul de afaceri, printre care Consiliul consultativ, Grupul de lucru RIA (pentru evaluarea impactului reglementărilor asupra mediului de afaceri), în care reprezentanții Patronatelor au un rol important. Cu toate acestea, dialogul public-privat trebuie consolidat, iar drept un instrument suplimentar în acest sens poate servi Memorandumul de colaborare între Guvern și Confederația Patronatelor, propus în luna decembrie de mediul de afaceri.

Ministrul Economiei a propus reprezentanților Patronatelor să fie mai activi în dialogul cu ministerele sectoriale și să-și asume funcția de monitorizare a politicilor publice, companiile membre contanctând zilnic cu reprezentanții structurilor de stat și având informația cea mai completă privind eficiența activității acestora.

Printre acțiunile comune imediate, viceprim-ministrul Valeriu Lazăr a numit elaborarea a patru regulamente care vor spori atractivitatea investițională a Republicii Moldova. Este vorba de deductibilitatea cheltuielilor de transport și alimentare a angajaților din contul angajatorului, acordarea vacanței fiscale de 180 de zile pentru importul de materie primă, destinată producției pentru export, scutirea de impozite a aportului material al fondatorilor la capitalul social al întreprinderilor și elaborarea unor mecanisme de instruire a angajaților pentru întreprinderile din sectorul industrial.

„Programul de activitate al Guvernului stabilește, pentru prima oară, ca obiectiv politic crearea locurilor de munca. Pentru aceasta, statul trebuie să creeze condiții cât mai favorabile de activitate pentru agenții economici din sectorul privat, unde sunt generate cele mai multe și bine plătite locuri de muncă”, a declarat Viceprim-ministrul Valeriu Lazăr.

Oficialul a subliniat importanța sporirii competitivității întreprinderilor moldovenești în contextul semnării și intrării în vigoare a Acordului de comerț liber aprofundat și cuprinzător cu UE (ZLSAC) și a solicitat patronatelor să se implice pe bază de parteneriat în activitatea de informare a agenților economici privind oportunitățile oferite de ZLSAC. Pentru a stimula creșterea calității produselor moldovenești, care astfel vor deveni mai competitive, părțile au convenit relansarea competiției în domeniul calității, care va fi organizată sub egida Patronatelor, cu suportul Guvernului.